Warszawa 24.11.1991. Uroczystoœæ w Sali Kolumnowej Sejmu wrêczenia pose³om elektorom I kadencji zaœwiadczeñ o wyborze do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej. Nz. przewodnicz¹cy Pañstwowej Komisji Wyborczej Andrzej Zoll (L) i pose³ Janusz Onyszkiewicz. ka PAP/Andrzej Rybczyñski Warsaw 24 November 1991. Newly-elected deputies of the Polish Republic Sejm (lower house) of the 1st ternure receive election certificates at the Sejm Column Hall. Pictured: chairman of the State Electoral Commission (PKW) Andrzej Zoll (left) and deputy Janusz Onyszkiewicz. ka PAP/Andrzej Rybczynski

Warszawa 24.11.1991. Uroczystoœæ w Sali Kolumnowej Sejmu wrêczenia pose³om elektorom I kadencji zaœwiadczeñ o wyborze do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej. Nz. przewodnicz¹cy Pañstwowej Komisji Wyborczej Andrzej Zoll (L) i pose³ Janusz Onyszkiewicz. ka  PAP/Andrzej Rybczyñski         Warsaw 24 November 1991. Newly-elected deputies of the Polish Republic Sejm (lower house) of the 1st ternure receive election certificates at the Sejm Column Hall. Pictured: chairman of the State Electoral Commission (PKW) Andrzej Zoll (left) and deputy Janusz Onyszkiewicz.  ka  PAP/Andrzej Rybczynski Stock Photo
Preview

Image details

Contributor:

PAP / Alamy Stock Photo

Image ID:

2HADDF6

File size:

27.6 MB (720.8 KB Compressed download)

Releases:

Model - no | Property - noDo I need a release?

Dimensions:

3840 x 2514 px | 32.5 x 21.3 cm | 12.8 x 8.4 inches | 300dpi

Date taken:

24 November 1991

More information:

This image could have imperfections as it’s either historical or reportage.