Warszawa 21.03.2002. Wizyta premiera Malezji Mahathira bin Mohamada w Polsce. Ma³¿onka premiera RP wyda³a œniadanie na czeœæ ma³¿onki premiera Malezji Datin Seri Dr Siti Hasmah bt Mohmd Ali, w Willi nr 1 hotelu Parkowa. Nz. m.in. cz³onkini Rady Naukowej Centrum Zdrowia Dziecka prof. Ewa Pronicka (2P), dyrektor oœrodka Monar El¿bieta Zieliñska (3P), prezes Polskiej Akcji Humanitarnej Janina Ochojska (4P), ma³¿onka ministra spraw zagranicznych RP Barbara Cimoszewicz (L, jasny kostium). uu PAP/Grzegorz Rogiñski Warsaw 21 March 2002. Malaysia's Prime Minister Mahathir bin Mohamad visits P

Warszawa 21.03.2002. Wizyta premiera Malezji Mahathira bin Mohamada w Polsce. Ma³¿onka premiera RP wyda³a œniadanie na czeœæ ma³¿onki premiera Malezji Datin Seri Dr Siti Hasmah bt Mohmd Ali, w Willi nr 1 hotelu Parkowa. Nz. m.in. cz³onkini Rady Naukowej Centrum Zdrowia Dziecka prof. Ewa Pronicka (2P), dyrektor oœrodka Monar El¿bieta Zieliñska (3P), prezes Polskiej Akcji Humanitarnej Janina Ochojska (4P), ma³¿onka ministra spraw zagranicznych RP Barbara Cimoszewicz (L, jasny kostium). uu  PAP/Grzegorz Rogiñski         Warsaw 21 March 2002. Malaysia's Prime Minister Mahathir bin Mohamad visits P Stock Photo
Preview

Image details

Contributor:

PAP / Alamy Stock Photo

Image ID:

2HAHEB5

File size:

27.7 MB (1.1 MB Compressed download)

Releases:

Model - no | Property - noDo I need a release?

Dimensions:

3840 x 2519 px | 32.5 x 21.3 cm | 12.8 x 8.4 inches | 300dpi

Date taken:

21 March 2002

More information:

This image could have imperfections as it’s either historical or reportage.

Warszawa 21.03.2002. Wizyta premiera Malezji Mahathira bin Mohamada w Polsce. Ma³¿onka premiera RP wyda³a œniadanie na czeœæ ma³¿onki premiera Malezji Datin Seri Dr Siti Hasmah bt Mohmd Ali, w Willi nr 1 hotelu Parkowa. Nz. m.in. cz³onkini Rady Naukowej Centrum Zdrowia Dziecka prof. Ewa Pronicka (2P), dyrektor oœrodka Monar El¿bieta Zieliñska (3P), prezes Polskiej Akcji Humanitarnej Janina Ochojska (4P), ma³¿onka ministra spraw zagranicznych RP Barbara Cimoszewicz (L, jasny kostium). uu PAP/Grzegorz Rogiñski Warsaw 21 March 2002. Malaysia's Prime Minister Mahathir bin Mohamad visits Poland. The Polish prime minister's wife hosts breakfast in honour of Malaysian prime minister's wife Datin Seri Dr Siti Hasmah bt Mohmd Ali at Villa No 1 of the Parkowa hotel. Pictured among others: member of the Scientific Council of the Children's Memorial Health Centre Professor Ewa Pronicka (2R), director of the Monar centre Elzbieta Zielinska (3R), president of the Polish Humanitarian Action Janina Ochojska (4R), Polish foreign minister's wife Barbara Cimoszewicz (L, light jacket). uu PAP/Grzegorz Roginski