Warszawa 20.12.1995. Proces lidera PC Jaros³awa Kaczyñskiego, oskar¿onego o znies³awienie zarzutem wspó³pracy z SB by³ego ministra stanu w Kancelarii Prezydenta - Mieczys³awa Wachowskiego. N/z g³ówny œwiadek, by³y komendant sto³ecznej policji Arnold Superczyñski w s¹dzie. (kru) PAP/Adam Urbanek Warsaw, 20.12.1995. Mieczyslaw Wachowski, former Minister of State in Lech Walesa's Chancellery, sued Jaroslaw Kaczynski (Centre Agreement leader) for a slander. Pictured: a witness for the prosecution, foremr chief of a Warsaw Metropolitan Police Arnold Superczynski in Warsaw's court. (kru) PAP/Ad

Warszawa 20.12.1995. Proces lidera PC Jaros³awa Kaczyñskiego, oskar¿onego o znies³awienie zarzutem wspó³pracy z SB by³ego ministra stanu w Kancelarii Prezydenta - Mieczys³awa Wachowskiego. N/z g³ówny œwiadek, by³y komendant sto³ecznej policji Arnold Superczyñski w s¹dzie. (kru) PAP/Adam Urbanek      Warsaw, 20.12.1995. Mieczyslaw Wachowski, former Minister of State in Lech Walesa's Chancellery, sued Jaroslaw Kaczynski (Centre Agreement leader) for a slander. Pictured: a witness for the prosecution, foremr chief of a Warsaw Metropolitan Police Arnold Superczynski in Warsaw's court. (kru) PAP/Ad Stock Photo
Preview

Image details

Contributor:

PAP / Alamy Stock Photo

Image ID:

2HAE65Y

File size:

9.5 MB (211.4 KB Compressed download)

Releases:

Model - no | Property - noDo I need a release?

Dimensions:

2206 x 1511 px | 37.4 x 25.6 cm | 14.7 x 10.1 inches | 150dpi

Date taken:

20 December 1995

More information:

This image could have imperfections as it’s either historical or reportage.

Warszawa 20.12.1995. Proces lidera PC Jaros³awa Kaczyñskiego, oskar¿onego o znies³awienie zarzutem wspó³pracy z SB by³ego ministra stanu w Kancelarii Prezydenta - Mieczys³awa Wachowskiego. N/z g³ówny œwiadek, by³y komendant sto³ecznej policji Arnold Superczyñski w s¹dzie. (kru) PAP/Adam Urbanek Warsaw, 20.12.1995. Mieczyslaw Wachowski, former Minister of State in Lech Walesa's Chancellery, sued Jaroslaw Kaczynski (Centre Agreement leader) for a slander. Pictured: a witness for the prosecution, foremr chief of a Warsaw Metropolitan Police Arnold Superczynski in Warsaw's court. (kru) PAP/Adam Urbanek