Warszawa, 1997-02. Uroczysta gala na scenie Teatru Dramatycznego w 40-lecie jego istnienia. Nz. aktorzy Magda Zawadzka i Zbigniew Zapasiewicz (dyrektor naczelny i artystyczny TD w latach 1987-1990). meg PAP/Andrzej Rybczyñski  Dok³adny dzieñ wydarzenia nieustalony.
RM2HAE723Warszawa, 1997-02. Uroczysta gala na scenie Teatru Dramatycznego w 40-lecie jego istnienia. Nz. aktorzy Magda Zawadzka i Zbigniew Zapasiewicz (dyrektor naczelny i artystyczny TD w latach 1987-1990). meg PAP/Andrzej Rybczyñski Dok³adny dzieñ wydarzenia nieustalony.
Warszawa, 1997-02. Uroczysta gala na scenie Teatru Dramatycznego w 40-lecie jego istnienia. Nz. aktorzy Magda Zawadzka i Zbigniew Zapasiewicz (dyrektor naczelny i artystyczny TD w latach 1987-1990). meg PAP/Andrzej Rybczyñski  Dok³adny dzieñ wydarzenia nieustalony.
RM2HAE71AWarszawa, 1997-02. Uroczysta gala na scenie Teatru Dramatycznego w 40-lecie jego istnienia. Nz. aktorzy Magda Zawadzka i Zbigniew Zapasiewicz (dyrektor naczelny i artystyczny TD w latach 1987-1990). meg PAP/Andrzej Rybczyñski Dok³adny dzieñ wydarzenia nieustalony.
Warszawa, 1997-02. Uroczysta gala na scenie Teatru Dramatycznego w 40-lecie jego istnienia. Nz. aktorzy, od lewej: Jolanta Olszewska, Zbigniew Zapasiewicz (1934-2009), dyrektor naczelny i artystyczny TD w latach 1987-1990, Marek Walczewski (1937-2009). meg PAP/Andrzej Rybczyñski  Dok³adny dzieñ wydarzenia nieustalony.
RM2HAE71BWarszawa, 1997-02. Uroczysta gala na scenie Teatru Dramatycznego w 40-lecie jego istnienia. Nz. aktorzy, od lewej: Jolanta Olszewska, Zbigniew Zapasiewicz (1934-2009), dyrektor naczelny i artystyczny TD w latach 1987-1990, Marek Walczewski (1937-2009). meg PAP/Andrzej Rybczyñski Dok³adny dzieñ wydarzenia nieustalony.
Warszawa, 1997-02. Uroczysta gala na scenie Teatru Dramatycznego w 40-lecie jego istnienia. Nz. od prawej Zbigniew Zapasiewicz (1934-2009), dyrektor naczelny i artystyczny TD w latach 1987-1990 i Gustaw Holoubek (1923-2008), dyrektor TD w latach 1972-1983. meg PAP/Andrzej Rybczyñski  Dok³adny dzieñ wydarzenia nieustalony.
RM2HAE71TWarszawa, 1997-02. Uroczysta gala na scenie Teatru Dramatycznego w 40-lecie jego istnienia. Nz. od prawej Zbigniew Zapasiewicz (1934-2009), dyrektor naczelny i artystyczny TD w latach 1987-1990 i Gustaw Holoubek (1923-2008), dyrektor TD w latach 1972-1983. meg PAP/Andrzej Rybczyñski Dok³adny dzieñ wydarzenia nieustalony.
Warszawa, 1997-02. Uroczysta gala na scenie Teatru Dramatycznego w 40-lecie jego istnienia. Nz. aktorzy, od prawej: Danuta Szaflarska, Zbigniew Zapasiewicz (1934-2009), dyrektor naczelny i artystyczny TD w latach 1987-1990, Gustaw Holoubek (1923-2008), dyrektor TD w latach 1972-1983. meg PAP/Andrzej Rybczyñski  Dok³adny dzieñ wydarzenia nieustalony.
RM2HAE709Warszawa, 1997-02. Uroczysta gala na scenie Teatru Dramatycznego w 40-lecie jego istnienia. Nz. aktorzy, od prawej: Danuta Szaflarska, Zbigniew Zapasiewicz (1934-2009), dyrektor naczelny i artystyczny TD w latach 1987-1990, Gustaw Holoubek (1923-2008), dyrektor TD w latach 1972-1983. meg PAP/Andrzej Rybczyñski Dok³adny dzieñ wydarzenia nieustalony.
Warszawa, 1997-02. Uroczysta gala na scenie Teatru Dramatycznego w 40-lecie jego istnienia. Nz. od lewej: Maciej Prus, dyrektor TD w latach 1990-1993, Gustaw Holoubek (1923-2008), dyrektor TD w latach 1972-1983, Zbigniew Zapasiewicz (1934-2009), dyrektor naczelny i artystyczny TD w latach 1987-1990, re¿yser Jerzy Jarocki. meg PAP/Andrzej Rybczyñski
RM2HAE71CWarszawa, 1997-02. Uroczysta gala na scenie Teatru Dramatycznego w 40-lecie jego istnienia. Nz. od lewej: Maciej Prus, dyrektor TD w latach 1990-1993, Gustaw Holoubek (1923-2008), dyrektor TD w latach 1972-1983, Zbigniew Zapasiewicz (1934-2009), dyrektor naczelny i artystyczny TD w latach 1987-1990, re¿yser Jerzy Jarocki. meg PAP/Andrzej Rybczyñski
Warszawa, 1997-02. Uroczysta gala na scenie Teatru Dramatycznego w 40-lecie jego istnienia. Nz. m.in: 1L Maciej Prus, dyrektor TD w latach 1990-1993, 3L Gustaw Holoubek (1923-2008), dyrektor TD w latach 1972-1983, 1P Zbigniew Zapasiewicz (1934-2009), dyrektor naczelny i artystyczny TD w latach 1987-1990. meg PAP/Andrzej Rybczyñski  Dok³adny dzieñ wydarzenia nieustalony.
RM2HAE70YWarszawa, 1997-02. Uroczysta gala na scenie Teatru Dramatycznego w 40-lecie jego istnienia. Nz. m.in: 1L Maciej Prus, dyrektor TD w latach 1990-1993, 3L Gustaw Holoubek (1923-2008), dyrektor TD w latach 1972-1983, 1P Zbigniew Zapasiewicz (1934-2009), dyrektor naczelny i artystyczny TD w latach 1987-1990. meg PAP/Andrzej Rybczyñski Dok³adny dzieñ wydarzenia nieustalony.
Warszawa, 1997-02. Uroczysta gala na scenie Teatru Dramatycznego w 40-lecie jego istnienia. Nz. od lewej: garderobiany Józef Sobota, Gustaw Holoubek (1923-2008), dyrektor TD w latach 1972-1983, aktorka Jolanta Olszewska, aktor Piotr Zelt, Zbigniew Zapasiewicz (1934-2009), dyrektor naczelny i artystyczny TD w latach 1987-1990. meg PAP/Andrzej Rybczyñski  Dok³adny dzieñ wydarzenia nieustalony.
RM2HAE746Warszawa, 1997-02. Uroczysta gala na scenie Teatru Dramatycznego w 40-lecie jego istnienia. Nz. od lewej: garderobiany Józef Sobota, Gustaw Holoubek (1923-2008), dyrektor TD w latach 1972-1983, aktorka Jolanta Olszewska, aktor Piotr Zelt, Zbigniew Zapasiewicz (1934-2009), dyrektor naczelny i artystyczny TD w latach 1987-1990. meg PAP/Andrzej Rybczyñski Dok³adny dzieñ wydarzenia nieustalony.
Warszawa, 1997-02. Uroczysta gala na scenie Teatru Dramatycznego w 40-lecie jego istnienia. Nz. m.in. aktorzy, od prawej: Danuta Szaflarska, Zbigniew Zapasiewicz (1934-2009), dyrektor naczelny i artystyczny TD w latach 1987-1990, Gustaw Holoubek (1923-2008), dyrektor TD w latach 1972-1983, Jadwiga Jankowska-Cieœlak. meg PAP/Andrzej Rybczyñski  Dok³adny dzieñ wydarzenia nieustalony.
RM2HAE707Warszawa, 1997-02. Uroczysta gala na scenie Teatru Dramatycznego w 40-lecie jego istnienia. Nz. m.in. aktorzy, od prawej: Danuta Szaflarska, Zbigniew Zapasiewicz (1934-2009), dyrektor naczelny i artystyczny TD w latach 1987-1990, Gustaw Holoubek (1923-2008), dyrektor TD w latach 1972-1983, Jadwiga Jankowska-Cieœlak. meg PAP/Andrzej Rybczyñski Dok³adny dzieñ wydarzenia nieustalony.
Warszawa, 1997-02. Uroczysta gala na scenie Teatru Dramatycznego w 40-lecie jego istnienia. Nz. aktorzy, od lewej: Grzegorz Wons, Piotr Skarga, Jadwiga Jankowska-Cieœlak, Jolanta Olszewska, Zbigniew Zapasiewicz (1934-2009), dyrektor naczelny i artystyczny TD w latach 1987-1990, Marek Walczewski (1937-2009), Cezary ¯ak, Jolanta Fija³kowska. meg PAP/Andrzej Rybczyñski  Dok³adny dzieñ wydarzenia nieustalony.
RM2HAE72CWarszawa, 1997-02. Uroczysta gala na scenie Teatru Dramatycznego w 40-lecie jego istnienia. Nz. aktorzy, od lewej: Grzegorz Wons, Piotr Skarga, Jadwiga Jankowska-Cieœlak, Jolanta Olszewska, Zbigniew Zapasiewicz (1934-2009), dyrektor naczelny i artystyczny TD w latach 1987-1990, Marek Walczewski (1937-2009), Cezary ¯ak, Jolanta Fija³kowska. meg PAP/Andrzej Rybczyñski Dok³adny dzieñ wydarzenia nieustalony.
Warszawa, 1997-02. Uroczysta gala na scenie Teatru Dramatycznego w 40-lecie jego istnienia. Nz. od lewej: Maciej Prus, dyrektor TD w latach 1990-1993, Gustaw Holoubek (1923-2008), dyrektor TD w latach 1972-1983, Zbigniew Zapasiewicz (1934-2009), dyrektor naczelny i artystyczny TD w latach 1987-1990, aktor Wojciech Wysocki, re¿yser Jerzy Jarocki. meg PAP/Andrzej Rybczyñski  Dok³adny dzieñ wydarzenia nieustalony.
RM2HAE722Warszawa, 1997-02. Uroczysta gala na scenie Teatru Dramatycznego w 40-lecie jego istnienia. Nz. od lewej: Maciej Prus, dyrektor TD w latach 1990-1993, Gustaw Holoubek (1923-2008), dyrektor TD w latach 1972-1983, Zbigniew Zapasiewicz (1934-2009), dyrektor naczelny i artystyczny TD w latach 1987-1990, aktor Wojciech Wysocki, re¿yser Jerzy Jarocki. meg PAP/Andrzej Rybczyñski Dok³adny dzieñ wydarzenia nieustalony.
Warszawa, 1997-02. Uroczysta gala na scenie Teatru Dramatycznego w 40-lecie jego istnienia. Nz. od lewej: Maciej Prus, dyrektor TD w latach 1990-1993, 3L Gustaw Holoubek (1923-2008), dyrektor TD w latach 1972-1983, aktorka Jolanta Olszewska, Zbigniew Zapasiewicz (1934-2009), dyrektor naczelny i artystyczny TD w latach 1987-1990, aktor Wojciech Wysocki. meg PAP/Andrzej Rybczyñski  Dok³adny dzieñ wydarzenia nieustalony.
RM2HAE72XWarszawa, 1997-02. Uroczysta gala na scenie Teatru Dramatycznego w 40-lecie jego istnienia. Nz. od lewej: Maciej Prus, dyrektor TD w latach 1990-1993, 3L Gustaw Holoubek (1923-2008), dyrektor TD w latach 1972-1983, aktorka Jolanta Olszewska, Zbigniew Zapasiewicz (1934-2009), dyrektor naczelny i artystyczny TD w latach 1987-1990, aktor Wojciech Wysocki. meg PAP/Andrzej Rybczyñski Dok³adny dzieñ wydarzenia nieustalony.