Warszawa, 1997-02. Uroczysta gala na scenie Teatru Dramatycznego w 40-lecie jego istnienia. Nz. m.in. od lewej: aktor Witold Skaruch, sekretarka i koordynator pracy artystycznej Janina Kêstowicz, Zbigniew Zapasiewicz (1934-2009), dyrektor naczelny i artystyczny TD w latach 1987-1990, aktor Marek Bargie³owski. meg PAP/Andrzej Rybczyñski Dok³adny dzieñ wydarzenia nieustalony.

Warszawa, 1997-02. Uroczysta gala na scenie Teatru Dramatycznego w 40-lecie jego istnienia. Nz. m.in. od lewej: aktor Witold Skaruch, sekretarka i koordynator pracy artystycznej Janina Kêstowicz, Zbigniew Zapasiewicz (1934-2009), dyrektor naczelny i artystyczny TD w latach 1987-1990, aktor Marek Bargie³owski. meg  PAP/Andrzej Rybczyñski    Dok³adny dzieñ wydarzenia nieustalony. Stock Photo
Preview

Image details

Contributor:

PAP / Alamy Stock Photo

Image ID:

2HAE73T

File size:

52.1 MB (2 MB Compressed download)

Releases:

Model - no | Property - noDo I need a release?

Dimensions:

5294 x 3440 px | 44.8 x 29.1 cm | 17.6 x 11.5 inches | 300dpi

Date taken:

1 February 1997

More information:

This image could have imperfections as it’s either historical or reportage.