Warszawa, 1997-02. Uroczysta gala na scenie Teatru Dramatycznego w 40-lecie jego istnienia. Nz. aktorzy, od lewej: Grzegorz Wons, Piotr Skarga, Jadwiga Jankowska-Cieœlak, Jolanta Olszewska, Zbigniew Zapasiewicz (1934-2009), dyrektor naczelny i artystyczny TD w latach 1987-1990, Marek Walczewski (1937-2009), Cezary ¯ak, Jolanta Fija³kowska. meg PAP/Andrzej Rybczyñski Dok³adny dzieñ wydarzenia nieustalony.

Warszawa, 1997-02. Uroczysta gala na scenie Teatru Dramatycznego w 40-lecie jego istnienia. Nz. aktorzy, od lewej: Grzegorz Wons, Piotr Skarga, Jadwiga Jankowska-Cieœlak, Jolanta Olszewska, Zbigniew Zapasiewicz (1934-2009), dyrektor naczelny i artystyczny TD w latach 1987-1990, Marek Walczewski (1937-2009), Cezary ¯ak, Jolanta Fija³kowska. meg  PAP/Andrzej Rybczyñski    Dok³adny dzieñ wydarzenia nieustalony. Stock Photo
Preview

Image details

Contributor:

PAP / Alamy Stock Photo

Image ID:

2HAE72C

File size:

57.1 MB (2.3 MB Compressed download)

Releases:

Model - no | Property - noDo I need a release?

Dimensions:

5459 x 3655 px | 46.2 x 30.9 cm | 18.2 x 12.2 inches | 300dpi

Date taken:

1 February 1997

More information:

This image could have imperfections as it’s either historical or reportage.