Warszawa, 1970-02. Proces tzw. taterników toczy³ siê od 9 do 24 lutego 1970 r. przed S¹dem Wojewódzkim dla m.st. Warszawy, któremu przewodniczy³ Ryszard Bodecki (s¹dzi³ te¿ Modzelewskiego i Kuronia). By³ to jeden z najg³oœniejszych procesów karnych przeciwko opozycji w PRL. Nz. œwiadek chemik Jacek Bukowski. Obroñcy: m.in. Kazimierz £ojewski (1L), W³adys³aw Pociej (3L), Stanis³aw Szczuka (4L). ad PAP/Stanis³aw Czarnogórski Dok³adny dzieñ wydarzenia nieustalony. Warsaw, Feb. 1970. A trial of so called "taternicy" (members of the opposition who smuggled books and other publications by the

Warszawa, 1970-02. Proces tzw. taterników toczy³ siê od 9 do 24 lutego 1970 r. przed S¹dem Wojewódzkim dla m.st. Warszawy, któremu przewodniczy³ Ryszard Bodecki (s¹dzi³ te¿ Modzelewskiego i Kuronia). By³ to jeden z najg³oœniejszych procesów karnych przeciwko opozycji w PRL. Nz. œwiadek chemik Jacek Bukowski. Obroñcy: m.in. Kazimierz £ojewski (1L), W³adys³aw Pociej (3L), Stanis³aw Szczuka (4L). ad  PAP/Stanis³aw Czarnogórski  Dok³adny dzieñ wydarzenia nieustalony.      Warsaw, Feb. 1970. A trial of so called "taternicy" (members of the opposition who smuggled books and other publications by the Stock Photo
Preview

Image details

Contributor:

PAP / Alamy Stock Photo

Image ID:

2HAC7PT

File size:

41.6 MB (843.5 KB Compressed download)

Releases:

Model - no | Property - noDo I need a release?

Dimensions:

3840 x 3784 px | 32.5 x 32 cm | 12.8 x 12.6 inches | 300dpi

Date taken:

9 February 1970

More information:

This image could have imperfections as it’s either historical or reportage.

Warszawa, 1970-02. Proces tzw. taterników toczy³ siê od 9 do 24 lutego 1970 r. przed S¹dem Wojewódzkim dla m.st. Warszawy, któremu przewodniczy³ Ryszard Bodecki (s¹dzi³ te¿ Modzelewskiego i Kuronia). By³ to jeden z najg³oœniejszych procesów karnych przeciwko opozycji w PRL. Nz. œwiadek chemik Jacek Bukowski. Obroñcy: m.in. Kazimierz £ojewski (1L), W³adys³aw Pociej (3L), Stanis³aw Szczuka (4L). ad PAP/Stanis³aw Czarnogórski Dok³adny dzieñ wydarzenia nieustalony. Warsaw, Feb. 1970. A trial of so called "taternicy" (members of the opposition who smuggled books and other publications by the Polish Literature Institute in Paris) proceeded since Feb. 9 to Feb. 24, 1970 before the Voivoidship Court in Warsaw chaired by Ryszard Bodecki (he judged also Modzelewski and Kuron). It was one of the famous criminal case against the opposition in the Polish People's Republic. Pictured: Jacek Bukowski. ad PAP/Stanislaw Czarnogorski