Warszawa, 1969-11-03. Goœcinne wystêpy Leningradzkiego Teatru Miniatur w Teatrze Dramatycznym w Warszawie, z programem Uwaga! Œwiat³o... Odbywa³y siê w ramach Dni Kultury Rosyjskiej Federacyjnej Socjalistycznej Rebubliki Radzieckiej w Polsce (20 paŸdziernika - 30 paŸdziernika 1969 roku). Nz. m.in.: Arkady Rajkin, za³o¿yciel i dyrektor artystyczny Leningradzkiego Teatru Miniatur, radziecki aktor komediowy (w œrodku). mb PAP/Henryk Rosiak Warsaw, November 3, 1969. The Leningrad Theatre of Miniatures on tour in Warsaw's Dramatyczny Theatre with the perfomance "Attention please! Light..." du

Warszawa, 1969-11-03. Goœcinne wystêpy Leningradzkiego Teatru Miniatur w Teatrze Dramatycznym w Warszawie, z programem Uwaga! Œwiat³o... Odbywa³y siê w ramach Dni Kultury Rosyjskiej Federacyjnej Socjalistycznej Rebubliki Radzieckiej w Polsce (20 paŸdziernika - 30 paŸdziernika 1969 roku). Nz. m.in.: Arkady Rajkin, za³o¿yciel i dyrektor artystyczny Leningradzkiego Teatru Miniatur, radziecki aktor komediowy (w œrodku). mb  PAP/Henryk Rosiak      Warsaw, November 3, 1969. The Leningrad Theatre of Miniatures on tour in Warsaw's Dramatyczny Theatre with the perfomance "Attention please! Light..." du Stock Photo
Preview

Image details

Contributor:

PAP / Alamy Stock Photo

Image ID:

2HABW2J

File size:

42.1 MB (733.5 KB Compressed download)

Releases:

Model - no | Property - noDo I need a release?

Dimensions:

3840 x 3831 px | 32.5 x 32.4 cm | 12.8 x 12.8 inches | 300dpi

Date taken:

3 November 1969

More information:

This image could have imperfections as it’s either historical or reportage.

Warszawa, 1969-11-03. Goœcinne wystêpy Leningradzkiego Teatru Miniatur w Teatrze Dramatycznym w Warszawie, z programem Uwaga! Œwiat³o... Odbywa³y siê w ramach Dni Kultury Rosyjskiej Federacyjnej Socjalistycznej Rebubliki Radzieckiej w Polsce (20 paŸdziernika - 30 paŸdziernika 1969 roku). Nz. m.in.: Arkady Rajkin, za³o¿yciel i dyrektor artystyczny Leningradzkiego Teatru Miniatur, radziecki aktor komediowy (w œrodku). mb PAP/Henryk Rosiak Warsaw, November 3, 1969. The Leningrad Theatre of Miniatures on tour in Warsaw's Dramatyczny Theatre with the perfomance "Attention please! Light..." during the Russian Soviet Federative Socialist Republic Culture Festival in Poland (October 20 - 30, 1969). Pictured among others: Arkady Rajkin, founder and Art Director of the Leningrad Theatre of Miniatures, Soviet comedy actor (centre). mb PAP/Henryk Rosiak