Warszawa, 1969-11-03. Goœcinne wystêpy Leningradzkiego Teatru Miniatur w Teatrze Dramatycznym w Warszawie, z programem Uwaga! Œwiat³o... Odbywa³y siê w ramach Dni Kultury Rosyjskiej Federacyjnej Socjalistycznej Rebubliki Radzieckiej w Polsce (20 paŸdziernika - 30 paŸdziernika 1969 roku). Nz. m.in. Arkady Rajkin, za³o¿yciel i dyrektor artystyczny Leningradzkiego Teatru Miniatur, radziecki aktor komediowy (P). mb PAP/Henryk Rosiak Warsaw, November 3, 1969. The Leningrad Theatre of Miniatures on tour in Warsaw's Dramatyczny Theatre with the perfomance "Attention please! Light..." during the

Warszawa, 1969-11-03. Goœcinne wystêpy Leningradzkiego Teatru Miniatur w Teatrze Dramatycznym w Warszawie, z programem Uwaga! Œwiat³o... Odbywa³y siê w ramach Dni Kultury Rosyjskiej Federacyjnej Socjalistycznej Rebubliki Radzieckiej w Polsce (20 paŸdziernika - 30 paŸdziernika 1969 roku). Nz. m.in. Arkady Rajkin, za³o¿yciel i dyrektor artystyczny Leningradzkiego Teatru Miniatur, radziecki aktor komediowy (P). mb  PAP/Henryk Rosiak      Warsaw, November 3, 1969. The Leningrad Theatre of Miniatures on tour in Warsaw's Dramatyczny Theatre with the perfomance "Attention please! Light..." during the Stock Photo
Preview

Image details

Contributor:

PAP / Alamy Stock Photo

Image ID:

2HABW3K

File size:

41.6 MB (815.3 KB Compressed download)

Releases:

Model - no | Property - noDo I need a release?

Dimensions:

3786 x 3840 px | 32.1 x 32.5 cm | 12.6 x 12.8 inches | 300dpi

Date taken:

3 November 1969

More information:

This image could have imperfections as it’s either historical or reportage.

Warszawa, 1969-11-03. Goœcinne wystêpy Leningradzkiego Teatru Miniatur w Teatrze Dramatycznym w Warszawie, z programem Uwaga! Œwiat³o... Odbywa³y siê w ramach Dni Kultury Rosyjskiej Federacyjnej Socjalistycznej Rebubliki Radzieckiej w Polsce (20 paŸdziernika - 30 paŸdziernika 1969 roku). Nz. m.in. Arkady Rajkin, za³o¿yciel i dyrektor artystyczny Leningradzkiego Teatru Miniatur, radziecki aktor komediowy (P). mb PAP/Henryk Rosiak Warsaw, November 3, 1969. The Leningrad Theatre of Miniatures on tour in Warsaw's Dramatyczny Theatre with the perfomance "Attention please! Light..." during the Russian Soviet Federative Socialist Republic Culture Festival in Poland (October 20 - 30, 1969). Pictured among others: Arkady Rajkin, founder and Art Director of the Leningrad Theatre of Miniatures, Soviet comedy actor (right). mb PAP/Henryk Rosiak

Save up to 70% with our image packs

Pre-pay for multiple images and download on demand.

View discounts