Warszawa, 1949-04-13. Muzeum Narodowe. Wrêczenie medali olimpijskich uczestnikom kunkurencji artystycznych. Konkurencje artystyczne towarzyszy³y zawodom sportowym w latach 1912-1948. Na XIV Letnich Igrzyskach w Londynie w 1948 roku z³oty medal olimpijski zdoby³ kompozytor Zbigniew Turski za II Symfoniê Olimpijsk¹. Nz. od prawej: kompozytorka i skrzypaczka Gra¿yna Bacewicz, Zbigniew Turski, sprawozdawca Polskiego Radia Tadeusz Pyszkowski. msa PAP/WOJCIECH KONDRACKI Warsaw, April 13, 1949. The National Museum. The ceremony of handing over Olympic medals to participants in the Art Competiti

Warszawa, 1949-04-13. Muzeum Narodowe. Wrêczenie medali olimpijskich uczestnikom kunkurencji artystycznych. Konkurencje artystyczne towarzyszy³y zawodom sportowym w latach 1912-1948. Na XIV Letnich Igrzyskach w Londynie w 1948 roku z³oty medal olimpijski zdoby³ kompozytor Zbigniew Turski za II Symfoniê Olimpijsk¹. Nz. od prawej: kompozytorka i skrzypaczka Gra¿yna Bacewicz, Zbigniew Turski, sprawozdawca Polskiego Radia Tadeusz Pyszkowski. msa  PAP/WOJCIECH KONDRACKI      Warsaw, April 13, 1949. The National Museum. The ceremony of handing over Olympic medals to participants in the Art Competiti Stock Photo
Preview

Image details

Contributor:

PAP / Alamy Stock Photo

Image ID:

2HABE79

File size:

28.8 MB (1.5 MB Compressed download)

Releases:

Model - no | Property - noDo I need a release?

Dimensions:

3840 x 2623 px | 32.5 x 22.2 cm | 12.8 x 8.7 inches | 300dpi

Date taken:

13 April 1949

More information:

This image could have imperfections as it’s either historical or reportage.

Warszawa, 1949-04-13. Muzeum Narodowe. Wrêczenie medali olimpijskich uczestnikom kunkurencji artystycznych. Konkurencje artystyczne towarzyszy³y zawodom sportowym w latach 1912-1948. Na XIV Letnich Igrzyskach w Londynie w 1948 roku z³oty medal olimpijski zdoby³ kompozytor Zbigniew Turski za II Symfoniê Olimpijsk¹. Nz. od prawej: kompozytorka i skrzypaczka Gra¿yna Bacewicz, Zbigniew Turski, sprawozdawca Polskiego Radia Tadeusz Pyszkowski. msa PAP/WOJCIECH KONDRACKI Warsaw, April 13, 1949. The National Museum. The ceremony of handing over Olympic medals to participants in the Art Competition that accompanied sport competitions held between 1912-1948. At the 14th Summer Olympics in London the Gold Olympic Medal was granted to composer Zbigniew Turski for the Olympic Symphony, 2nd. Pictured from right: composer and violinist Grazyna Bacewicz, Zbigniew Turski, Polish Radio reporter Tadeusz Pyszkowski. msa PAP

Save up to 70% with our image packs

Pre-pay for multiple images and download on demand.

View discounts