Warszawa, 1949-04-13. Muzeum Narodowe. Wrêczenie medali olimpijskich uczestnikom kunkurencji artystycznych. Konkurencje artystyczne towarzyszy³y zawodom sportowym w latach 1912-1948. Na XIV Letnich Igrzyskach w Londynie w 1948 roku z³oty medal olimpijski zdoby³ kompozytor Zbigniew Turski za II Symfoniê Olimpijsk¹. Nz. m.in.: minister kultury i sztuki Stefan Dybowski (1P), sprawozdawca Polskiego Radia Tadeusz Pyszkowski (2P). W tle poliptyk z kaplicy zamku krzy¿ackiego w Grudzi¹dzu datowany na ok. 1390 rok. msa PAP Warsaw, April 13, 1949. The National Museum. The ceremony of handing over

Warszawa, 1949-04-13. Muzeum Narodowe. Wrêczenie medali olimpijskich uczestnikom kunkurencji artystycznych. Konkurencje artystyczne towarzyszy³y zawodom sportowym w latach 1912-1948. Na XIV Letnich Igrzyskach w Londynie w 1948 roku z³oty medal olimpijski zdoby³ kompozytor Zbigniew Turski za II Symfoniê Olimpijsk¹. Nz. m.in.: minister kultury i sztuki Stefan Dybowski (1P), sprawozdawca Polskiego Radia Tadeusz Pyszkowski (2P). W tle poliptyk z kaplicy zamku krzy¿ackiego w Grudzi¹dzu datowany na ok. 1390 rok. msa  PAP      Warsaw, April 13, 1949. The National Museum. The ceremony of handing over Stock Photo
Preview

Image details

Contributor:

PAP / Alamy Stock Photo

Image ID:

2HABE6Y

File size:

27.1 MB (1.4 MB Compressed download)

Releases:

Model - no | Property - noDo I need a release?

Dimensions:

3840 x 2463 px | 32.5 x 20.9 cm | 12.8 x 8.2 inches | 300dpi

Date taken:

13 April 1949

More information:

This image could have imperfections as it’s either historical or reportage.

Warszawa, 1949-04-13. Muzeum Narodowe. Wrêczenie medali olimpijskich uczestnikom kunkurencji artystycznych. Konkurencje artystyczne towarzyszy³y zawodom sportowym w latach 1912-1948. Na XIV Letnich Igrzyskach w Londynie w 1948 roku z³oty medal olimpijski zdoby³ kompozytor Zbigniew Turski za II Symfoniê Olimpijsk¹. Nz. m.in.: minister kultury i sztuki Stefan Dybowski (1P), sprawozdawca Polskiego Radia Tadeusz Pyszkowski (2P). W tle poliptyk z kaplicy zamku krzy¿ackiego w Grudzi¹dzu datowany na ok. 1390 rok. msa PAP Warsaw, April 13, 1949. The National Museum. The ceremony of handing over Olympic medals to participants in the Art Competition that accompanied sport competitions held between 1912-1948. At the 14th Summer Olympics in London the Gold Olympic Medal was granted to composer Zbigniew Turski for the Olympic Symphony, 2nd. Pictured from left: Culture and Arts Minister Stefan Dybowski (1st right), Polish Radio reporter Tadeusz Pyszkowski (2nd right). In the background the polyptych from the chapel of a Teutonic Knights' castle in Grudziadz dated back to around 1390. msa PAP

Save up to 70% with our image packs

Pre-pay for multiple images and download on demand.

View discounts