Warszawa, 1949-04-04. Powitanie aktorów Pañstwowego Moskiewskiego Teatru Dramatycznego, którzy przyjechali na tourne po Polsce. Nz. powitanie aktorów radzieckich. W pierwszym rzêdzie id¹ m.in.: dyrektor teatru, aktor dramatyczny Niko³aj Och³opkow (2P) wraz z ma³¿onk¹ (3P), ambasador ZSRR w Polsce Wiktor Lebiediew (2L). msa PAP Warsaw, April 4, 1949. The welcoming ceremony for actors of Moscow State Dramatic Theater who arrived for a tour of Poland. Pictured: the welcoming ceremony. In the first row: director of the theater, dramatic actor Nikolay Okhlopkov (2nd right) with his wife (3rd

Warszawa, 1949-04-04. Powitanie aktorów Pañstwowego Moskiewskiego Teatru Dramatycznego, którzy przyjechali na tourne po Polsce. Nz. powitanie aktorów radzieckich. W pierwszym rzêdzie id¹ m.in.: dyrektor teatru, aktor dramatyczny Niko³aj Och³opkow (2P) wraz z ma³¿onk¹ (3P), ambasador ZSRR w Polsce Wiktor Lebiediew (2L). msa  PAP      Warsaw, April 4, 1949. The welcoming ceremony for actors of Moscow State Dramatic Theater who arrived for a tour of Poland. Pictured: the welcoming ceremony. In the first row: director of the theater, dramatic actor Nikolay Okhlopkov (2nd right) with his wife (3rd Stock Photo
Preview

Image details

Contributor:

PAP / Alamy Stock Photo

Image ID:

2H9R52R

File size:

27.4 MB (1.6 MB Compressed download)

Releases:

Model - no | Property - noDo I need a release?

Dimensions:

3840 x 2494 px | 32.5 x 21.1 cm | 12.8 x 8.3 inches | 300dpi

Date taken:

4 April 1949

More information:

This image could have imperfections as it’s either historical or reportage.

Warszawa, 1949-04-04. Powitanie aktorów Pañstwowego Moskiewskiego Teatru Dramatycznego, którzy przyjechali na tourne po Polsce. Nz. powitanie aktorów radzieckich. W pierwszym rzêdzie id¹ m.in.: dyrektor teatru, aktor dramatyczny Niko³aj Och³opkow (2P) wraz z ma³¿onk¹ (3P), ambasador ZSRR w Polsce Wiktor Lebiediew (2L). msa PAP Warsaw, April 4, 1949. The welcoming ceremony for actors of Moscow State Dramatic Theater who arrived for a tour of Poland. Pictured: the welcoming ceremony. In the first row: director of the theater, dramatic actor Nikolay Okhlopkov (2nd right) with his wife (3rd right), Soviet Union's ambassador to Poland Viktor Lebedev (2nd left). msa PAP