Warszawa, 1949-02-14. Nowo mianowany ambasador Bu³garii w Polsce Ferdinand Todorov Kozovski (ty³em) z³o¿y³ w Belwederze na rêce prezydenta RP Boles³awa Bieruta (L) listy uwierzytelniaj¹ce. uu PAP/S.W. Sadowski   Warsaw, Feb. 14, 1949. Newly appointed Bulgaria's ambassador to Poland Ferdinand Todorov Kozovski presented his credentials to Poland's President Boleslaw Bierut (left) at the Belvedere Palace.  uu PAP/S.W. Sadowski
RM2H9PC7KWarszawa, 1949-02-14. Nowo mianowany ambasador Bu³garii w Polsce Ferdinand Todorov Kozovski (ty³em) z³o¿y³ w Belwederze na rêce prezydenta RP Boles³awa Bieruta (L) listy uwierzytelniaj¹ce. uu PAP/S.W. Sadowski Warsaw, Feb. 14, 1949. Newly appointed Bulgaria's ambassador to Poland Ferdinand Todorov Kozovski presented his credentials to Poland's President Boleslaw Bierut (left) at the Belvedere Palace. uu PAP/S.W. Sadowski
Warszawa, 1949-02-14. Nowo mianowany ambasador Bu³garii w Polsce Ferdinand Todorov Kozovski z³o¿y³ w Belwederze na rêce prezydenta RP Boles³awa Bieruta listy uwierzytelniaj¹ce. Nz. od prawej F.T. Kozovski, B. Bierut, szef Kancelarii Cywilnej prezydenta Kazimierz Mijal. uu PAP/S.W. Sadowski   Warsaw, Feb. 14, 1949. Newly appointed Bulgaria's ambassador to Poland Ferdinand Todorov Kozovski presented his credentials to Poland's President Boleslaw Bierut at the Belvedere Palace. Pictured: from right F.T. Kozovski, B. Bierut, head of the president's civilian chancellery Kazimierz Mijal. uu PA
RM2H9PC85Warszawa, 1949-02-14. Nowo mianowany ambasador Bu³garii w Polsce Ferdinand Todorov Kozovski z³o¿y³ w Belwederze na rêce prezydenta RP Boles³awa Bieruta listy uwierzytelniaj¹ce. Nz. od prawej F.T. Kozovski, B. Bierut, szef Kancelarii Cywilnej prezydenta Kazimierz Mijal. uu PAP/S.W. Sadowski Warsaw, Feb. 14, 1949. Newly appointed Bulgaria's ambassador to Poland Ferdinand Todorov Kozovski presented his credentials to Poland's President Boleslaw Bierut at the Belvedere Palace. Pictured: from right F.T. Kozovski, B. Bierut, head of the president's civilian chancellery Kazimierz Mijal. uu PA