Warszawa, 1948-10-17. Na stadionie Wojskowego Klubu Sportowego Legia przy ul. £azienkowskiej rozegrano mecz towarzyski w pi³ce no¿nej pomiêdzy Polsk¹ i Finlandi¹ 1:0 (0:0). Zwyciêsk¹ bramkê strzeli³ Gerard Cieœlik. Nz. sprawozdawca radiowy Tadeusz Pyszkowski. pw PAP Warsaw, Oct. 17, 1948. A soccer friendly match between Poland and Finland 1:0 (0:0) was played at the Legia military sports stadium on Lazienkowska Street with the winning goal shot by Gerard Cieslik. Pictured: radio sportscaster Tadeusz Pyszkowski. pw PAP

Warszawa, 1948-10-17. Na stadionie Wojskowego Klubu Sportowego Legia przy ul. £azienkowskiej rozegrano mecz towarzyski w pi³ce no¿nej pomiêdzy Polsk¹ i Finlandi¹ 1:0 (0:0). Zwyciêsk¹ bramkê strzeli³ Gerard Cieœlik. Nz. sprawozdawca radiowy Tadeusz Pyszkowski. pw  PAP      Warsaw, Oct. 17, 1948. A soccer friendly match between Poland and Finland 1:0 (0:0) was played at the Legia military sports stadium on Lazienkowska Street with the winning goal shot by Gerard Cieslik. Pictured: radio sportscaster Tadeusz Pyszkowski.  pw  PAP Stock Photo
Preview

Image details

Contributor:

PAP / Alamy Stock Photo

Image ID:

2H9N31R

File size:

27.2 MB (2.2 MB Compressed download)

Releases:

Model - no | Property - noDo I need a release?

Dimensions:

3840 x 2474 px | 32.5 x 20.9 cm | 12.8 x 8.2 inches | 300dpi

Date taken:

17 October 1948

More information:

This image could have imperfections as it’s either historical or reportage.