Warszawa, 1948-10-17. Na stadionie Wojskowego Klubu Sportowego Legia przy ul. £azienkowskiej rozegrano mecz towarzyski w pi³ce no¿nej pomiêdzy Polsk¹ i Finlandi¹ 1:0 (0:0). Zwyciêsk¹ bramkê strzeli³ Gerard Cieœlik. Nz. sêdzia g³ówny meczu Barna z Wêgier (L) oraz sêdzia boczny D³ugosz z Polski. pw PAP Warsaw, Oct. 17, 1948. A soccer friendly match between Poland and Finland 1:0 (0:0) was played at the Legia military sports stadium on Lazienkowska Street: Pictured: chief referee Barna from Hungary (left), assistant referee Dlugosz from Poland. pw PAP

Warszawa, 1948-10-17. Na stadionie Wojskowego Klubu Sportowego Legia przy ul. £azienkowskiej rozegrano mecz towarzyski w pi³ce no¿nej pomiêdzy Polsk¹ i Finlandi¹ 1:0 (0:0). Zwyciêsk¹ bramkê strzeli³ Gerard Cieœlik. Nz. sêdzia g³ówny meczu Barna z Wêgier (L) oraz sêdzia boczny D³ugosz z Polski. pw  PAP      Warsaw, Oct. 17, 1948. A soccer friendly match between Poland and Finland 1:0 (0:0) was played at the Legia military sports stadium on Lazienkowska Street: Pictured: chief referee Barna from Hungary (left), assistant referee Dlugosz from Poland.   pw  PAP Stock Photo
Preview

Image details

Contributor:

PAP / Alamy Stock Photo

Image ID:

2H9N369

File size:

27.1 MB (2.8 MB Compressed download)

Releases:

Model - no | Property - noDo I need a release?

Dimensions:

2470 x 3840 px | 20.9 x 32.5 cm | 8.2 x 12.8 inches | 300dpi

Date taken:

17 October 1948

More information:

This image could have imperfections as it’s either historical or reportage.