Warszawa, 1948-10-17. Na stadionie Wojskowego Klubu Sportowego Legia przy ul. £azienkowskiej rozegrano mecz towarzyski w pi³ce no¿nej pomiêdzy Polsk¹ i Finlandi¹ 1:0 (0:0). Zwyciêsk¹ bramkê strzeli³ Gerard Cieœlik. Nz. fotoreporterzy, min. Jerzy Baranowski (3L). pw PAP Warsaw, Oct. 17, 1948. A soccer friendly match between Pland and Finland 1:0 (0:0) at the Legia military sports club on Lazienkowska Street with the winning goal being shot by Gerard Cieslik. Pictured: photojournalists, Jerzy Baranowski (3rd from left). pw PAP

Warszawa, 1948-10-17. Na stadionie Wojskowego Klubu Sportowego Legia przy ul. £azienkowskiej rozegrano mecz towarzyski w pi³ce no¿nej pomiêdzy Polsk¹ i Finlandi¹ 1:0 (0:0). Zwyciêsk¹ bramkê strzeli³ Gerard Cieœlik. Nz. fotoreporterzy, min. Jerzy Baranowski (3L). pw  PAP          Warsaw, Oct. 17, 1948. A soccer friendly match between Pland and Finland 1:0 (0:0) at the Legia military sports club on Lazienkowska Street with the winning goal being shot by Gerard Cieslik. Pictured: photojournalists, Jerzy Baranowski (3rd from left).  pw  PAP Stock Photo
Preview

Image details

Contributor:

PAP / Alamy Stock Photo

Image ID:

2H9N390

File size:

26.9 MB (2.6 MB Compressed download)

Releases:

Model - no | Property - noDo I need a release?

Dimensions:

3840 x 2451 px | 32.5 x 20.8 cm | 12.8 x 8.2 inches | 300dpi

Date taken:

17 October 1948

More information:

This image could have imperfections as it’s either historical or reportage.