Warszawa, 1948-10-17. Na stadionie Wojskowego Klubu Sportowego Legia przy ul. £azienkowskiej rozegrano mecz towarzyski w pi³ce no¿nej pomiêdzy Polsk¹ i Finlandi¹ 1:0 (0:0). Zwyciêsk¹ bramkê strzeli³ Gerard Cieœlik. Nz. fotoreporter na boisku w przerwie meczu. pw PAP Warsaw, Oct. 17, 1948. A soccer friendly match between Poland and Finland 1:0 (0:0) was played at the Legia military sports stadium on Lazienkowska Street with Gerard Cieslik shooting the winning goal. Pictured: a press photographer on the pitch in the break. pw PAP

Warszawa, 1948-10-17. Na stadionie Wojskowego Klubu Sportowego Legia przy ul. £azienkowskiej rozegrano mecz towarzyski w pi³ce no¿nej pomiêdzy Polsk¹ i Finlandi¹ 1:0 (0:0). Zwyciêsk¹ bramkê strzeli³ Gerard Cieœlik. Nz. fotoreporter na boisku w przerwie meczu. pw  PAP      Warsaw, Oct. 17, 1948. A soccer friendly match between Poland and Finland 1:0 (0:0) was played at the Legia military sports stadium on Lazienkowska Street with Gerard Cieslik shooting the winning goal. Pictured: a press photographer on the pitch in the break.   pw  PAP Stock Photo
Preview

Image details

Contributor:

PAP / Alamy Stock Photo

Image ID:

2H9N352

File size:

27.4 MB (2.4 MB Compressed download)

Releases:

Model - no | Property - noDo I need a release?

Dimensions:

2493 x 3840 px | 21.1 x 32.5 cm | 8.3 x 12.8 inches | 300dpi

Date taken:

17 October 1948

More information:

This image could have imperfections as it’s either historical or reportage.