Warszawa, 1948-10-17. Na stadionie Wojskowego Klubu Sportowego Legia przy ul. £azienkowskiej rozegrano mecz towarzyski w pi³ce no¿nej pomiêdzy Polsk¹ i Finlandi¹ 1:0 (0:0). Nz. dru¿yny: Finlandii m.in. Savnola (10P) i Polski m.in.: Tadeusza Parpan (11L), Henryk Skromny (10L), Gerard Cieœlik (5L), Mieczys³aw Gracz (2L), Tadeusz Waœko (1L) oraz sêdzia g³ówny Barna z Wêgier (13P), sêdziowie boczni Michalik (14P) i D³ugosz (12P) z Polski. pw PAP Warsaw, Oct. 17, 1948. A soccer friendly match between Poland and Finland 1:0 (0:0) was played at the Legia military sports stadium on Lazienkowska

Warszawa, 1948-10-17. Na stadionie Wojskowego Klubu Sportowego Legia przy ul. £azienkowskiej rozegrano mecz towarzyski w pi³ce no¿nej pomiêdzy Polsk¹ i Finlandi¹ 1:0 (0:0). Nz. dru¿yny: Finlandii m.in. Savnola (10P) i Polski m.in.: Tadeusza Parpan (11L), Henryk Skromny (10L), Gerard Cieœlik (5L), Mieczys³aw Gracz (2L), Tadeusz Waœko (1L) oraz sêdzia g³ówny Barna z Wêgier (13P), sêdziowie boczni Michalik (14P) i D³ugosz (12P) z Polski. pw  PAP      Warsaw, Oct. 17, 1948. A soccer friendly match between Poland and Finland 1:0 (0:0) was played at the Legia military sports stadium on Lazienkowska Stock Photo
Preview

Image details

Contributor:

PAP / Alamy Stock Photo

Image ID:

2H9N351

File size:

27 MB (2.5 MB Compressed download)

Releases:

Model - no | Property - noDo I need a release?

Dimensions:

3840 x 2461 px | 32.5 x 20.8 cm | 12.8 x 8.2 inches | 300dpi

Date taken:

17 October 1948

More information:

This image could have imperfections as it’s either historical or reportage.

Warszawa, 1948-10-17. Na stadionie Wojskowego Klubu Sportowego Legia przy ul. £azienkowskiej rozegrano mecz towarzyski w pi³ce no¿nej pomiêdzy Polsk¹ i Finlandi¹ 1:0 (0:0). Nz. dru¿yny: Finlandii m.in. Savnola (10P) i Polski m.in.: Tadeusza Parpan (11L), Henryk Skromny (10L), Gerard Cieœlik (5L), Mieczys³aw Gracz (2L), Tadeusz Waœko (1L) oraz sêdzia g³ówny Barna z Wêgier (13P), sêdziowie boczni Michalik (14P) i D³ugosz (12P) z Polski. pw PAP Warsaw, Oct. 17, 1948. A soccer friendly match between Poland and Finland 1:0 (0:0) was played at the Legia military sports stadium on Lazienkowska Street with Gerard Cieslik shooting the winning goal. Pictured teams: of Finland Savnola (10th right) and Poland: Tadeusza Parpan (11th left), Henryk Skromny (10th left), Gerard Cieslik (5th left), Mieczyslaw Gracz (2nd left), Tadeusz Wasko (1st left) and chief referee from Barna from Hungary (13th right), assistant referees Michalik (14th right) and Dlugosz (12th right) from Poland. pw PAP