Warszawa, 1948-10-10. Przylot sportowców radzieckich na lotnisko Okêcie. Wezm¹ udzia³ w zawodach organizowanych w ca³ym kraju z okazji Miesi¹ca Pog³êbiania PrzyjaŸni Polsko-Radzieckiej. Nz. m.in.: kierownik ekipy radzieckiej Wasiliew (P) i sprawozdawca Polskiego Radia Tadeusz Pyszkowski (L). mw PAP Warsaw, Oct. 10, 1948. The arrival of Soviet athletes at Okecie airport. The athletes will take part in competitions organized across Poland to mark Polish-Soviet Friendship Month. Pictured: head of the Soviet team Vasilyev (right) and Polish Radio commentator Tadeusz Pyszkowski (left). mw

Warszawa, 1948-10-10. Przylot sportowców radzieckich na lotnisko Okêcie. Wezm¹ udzia³ w zawodach organizowanych w ca³ym kraju z okazji Miesi¹ca Pog³êbiania PrzyjaŸni Polsko-Radzieckiej. Nz. m.in.: kierownik ekipy radzieckiej Wasiliew (P) i sprawozdawca Polskiego Radia Tadeusz Pyszkowski (L). mw  PAP      Warsaw, Oct. 10, 1948. The arrival of Soviet athletes at Okecie airport. The athletes will take part in competitions organized across Poland to mark Polish-Soviet Friendship Month. Pictured: head of the Soviet team Vasilyev (right) and Polish Radio commentator Tadeusz Pyszkowski (left).   mw Stock Photo
Preview

Image details

Contributor:

PAP / Alamy Stock Photo

Image ID:

2H9N09J

File size:

27 MB (2.3 MB Compressed download)

Releases:

Model - no | Property - noDo I need a release?

Dimensions:

3840 x 2457 px | 32.5 x 20.8 cm | 12.8 x 8.2 inches | 300dpi

Date taken:

10 October 1948

More information:

This image could have imperfections as it’s either historical or reportage.

Warszawa, 1948-10-10. Przylot sportowców radzieckich na lotnisko Okêcie. Wezm¹ udzia³ w zawodach organizowanych w ca³ym kraju z okazji Miesi¹ca Pog³êbiania PrzyjaŸni Polsko-Radzieckiej. Nz. m.in.: kierownik ekipy radzieckiej Wasiliew (P) i sprawozdawca Polskiego Radia Tadeusz Pyszkowski (L). mw PAP Warsaw, Oct. 10, 1948. The arrival of Soviet athletes at Okecie airport. The athletes will take part in competitions organized across Poland to mark Polish-Soviet Friendship Month. Pictured: head of the Soviet team Vasilyev (right) and Polish Radio commentator Tadeusz Pyszkowski (left). mw PAP

Save up to 70% with our image packs

Pre-pay for multiple images and download on demand.

View discounts