Warszawa, 1948-08. Pierwsze ogólnopolskie Igrzyska Sportowe Zwi¹zków Zawodowych (19-22.VIII) na stadionie Wojskowego Klubu Sportowego Legia, w których rywalizowali w 11 dyscyplinach reprezentanci 17 zwi¹zków zawodowych. Nz. zawody bokserskie, zwyciêzca w wadze pó³œredniej Gr¹dkowski (Budowlani) przyjmuje gratulacje od sprawozdawcy Polskiego Radia Tadeusza Pyszkowskiego. ka PAP Dok³adny dzieñ wydarzenia nieustalony. Warsaw, Aug. 1948. The first national Trade Union Sports Competition (Aug. 19-22) held at the stadium of the Military Sports Club Legia. The event brought together representa

Warszawa, 1948-08. Pierwsze ogólnopolskie Igrzyska Sportowe Zwi¹zków Zawodowych (19-22.VIII) na stadionie Wojskowego Klubu Sportowego Legia, w których rywalizowali w 11 dyscyplinach reprezentanci 17 zwi¹zków zawodowych. Nz. zawody bokserskie, zwyciêzca w wadze pó³œredniej Gr¹dkowski (Budowlani) przyjmuje gratulacje od sprawozdawcy Polskiego Radia Tadeusza Pyszkowskiego.   ka  PAP  Dok³adny dzieñ wydarzenia nieustalony.    Warsaw, Aug. 1948. The first national Trade Union Sports Competition (Aug. 19-22) held at the stadium of the Military Sports Club Legia. The event brought together representa Stock Photo
Preview

Image details

Contributor:

PAP / Alamy Stock Photo

Image ID:

2H9HWE5

File size:

27.4 MB (2.2 MB Compressed download)

Releases:

Model - no | Property - noDo I need a release?

Dimensions:

3840 x 2494 px | 32.5 x 21.1 cm | 12.8 x 8.3 inches | 300dpi

Date taken:

1 August 1948

More information:

This image could have imperfections as it’s either historical or reportage.

Warszawa, 1948-08. Pierwsze ogólnopolskie Igrzyska Sportowe Zwi¹zków Zawodowych (19-22.VIII) na stadionie Wojskowego Klubu Sportowego Legia, w których rywalizowali w 11 dyscyplinach reprezentanci 17 zwi¹zków zawodowych. Nz. zawody bokserskie, zwyciêzca w wadze pó³œredniej Gr¹dkowski (Budowlani) przyjmuje gratulacje od sprawozdawcy Polskiego Radia Tadeusza Pyszkowskiego. ka PAP Dok³adny dzieñ wydarzenia nieustalony. Warsaw, Aug. 1948. The first national Trade Union Sports Competition (Aug. 19-22) held at the stadium of the Military Sports Club Legia. The event brought together representatives of 17 trade unions who competed in 11 disciplines. Pictured: the boxing comeptition, welterweight winner Gradkowski (Construction Sector) receives congratulations from Polish Radio sportscaster Tadeusz Pyszkowski. ka PAP