Warszawa, 1948-08-25. Mecz pi³ki no¿nej pomiêdzy reprezentacjami Polski i Jugos³awii (0:1) na stadionie Wojskowego Klubu Sportowego Legia. Nz. przywitanie kapitanów dru¿yn Tadeusza Porpana (1L) z Miroslavem Brozovicem (3L). Obok sêdziowie: g³ówny Niemcovsky (2P) i liniowy Kmiciñski (1P). ka PAP/Stanis³aw D¹browiecki Warsaw, Aug. 25, 1948. The soccer match between Polish and Yugoslav teams (0:1) at Legia, the military sport club. Pictured: captain Tadeusza Porpana (1st left) greets Miroslavem Brozovicem (3rd left). Next to them assistant referees Michalik (2nd left) and Kmicinski (1st ri

Warszawa, 1948-08-25. Mecz pi³ki no¿nej pomiêdzy reprezentacjami Polski i Jugos³awii (0:1) na stadionie Wojskowego Klubu Sportowego Legia. Nz. przywitanie kapitanów dru¿yn Tadeusza Porpana (1L) z Miroslavem Brozovicem (3L). Obok sêdziowie: g³ówny Niemcovsky (2P) i liniowy Kmiciñski (1P).  ka  PAP/Stanis³aw D¹browiecki      Warsaw, Aug. 25, 1948. The soccer match between Polish and Yugoslav teams (0:1) at Legia, the military sport club. Pictured: captain Tadeusza Porpana (1st left) greets Miroslavem Brozovicem (3rd left). Next to them assistant referees Michalik (2nd left) and Kmicinski (1st ri Stock Photo
Preview

Image details

Contributor:

PAP / Alamy Stock Photo

Image ID:

2H9KFYG

File size:

27.4 MB (2.8 MB Compressed download)

Releases:

Model - no | Property - noDo I need a release?

Dimensions:

3840 x 2491 px | 32.5 x 21.1 cm | 12.8 x 8.3 inches | 300dpi

Date taken:

25 August 1948

More information:

This image could have imperfections as it’s either historical or reportage.

Warszawa, 1948-08-25. Mecz pi³ki no¿nej pomiêdzy reprezentacjami Polski i Jugos³awii (0:1) na stadionie Wojskowego Klubu Sportowego Legia. Nz. przywitanie kapitanów dru¿yn Tadeusza Porpana (1L) z Miroslavem Brozovicem (3L). Obok sêdziowie: g³ówny Niemcovsky (2P) i liniowy Kmiciñski (1P). ka PAP/Stanis³aw D¹browiecki Warsaw, Aug. 25, 1948. The soccer match between Polish and Yugoslav teams (0:1) at Legia, the military sport club. Pictured: captain Tadeusza Porpana (1st left) greets Miroslavem Brozovicem (3rd left). Next to them assistant referees Michalik (2nd left) and Kmicinski (1st right). ka PAP/Stanis³aw D¹browiecki