Warszawa, 1948-06-03. Ambasador Czechos³owacji Frantisek Pisek (nz.) sk³ada listy uwierzytelniaj¹ce w Belwederze na rêce prezydenta Boles³awa Bieruta. mgs PAP   Warsaw, June 3, 1948. Czechoslovak Ambassador Frantisek Pisek (on the picture) presents accreditation letters to President Boleslaw Bierut in the Belvedere Palace.  mgs PAP
RM2H9G7H3Warszawa, 1948-06-03. Ambasador Czechos³owacji Frantisek Pisek (nz.) sk³ada listy uwierzytelniaj¹ce w Belwederze na rêce prezydenta Boles³awa Bieruta. mgs PAP Warsaw, June 3, 1948. Czechoslovak Ambassador Frantisek Pisek (on the picture) presents accreditation letters to President Boleslaw Bierut in the Belvedere Palace. mgs PAP
Warszawa, 1948-06-03. Ambasador Czechos³owacji Frantisek Pisek (nz.) sk³ada listy uwierzytelniaj¹ce w Belwederze na rêce prezydenta Boles³awa Bieruta. mgs PAP   Warsaw, June 3, 1948. Czechoslovak Ambassador Frantisek Pisek (on the picture) presents accreditation letters to President Boleslaw Bierut in the Belvedere Palace.  mgs PAP
RM2H9G7H1Warszawa, 1948-06-03. Ambasador Czechos³owacji Frantisek Pisek (nz.) sk³ada listy uwierzytelniaj¹ce w Belwederze na rêce prezydenta Boles³awa Bieruta. mgs PAP Warsaw, June 3, 1948. Czechoslovak Ambassador Frantisek Pisek (on the picture) presents accreditation letters to President Boleslaw Bierut in the Belvedere Palace. mgs PAP
Warszawa, 1948-06-03. Ambasador Czechos³owacji Frantisek Pisek (nz. P) sk³ada listy uwierzytelniaj¹ce w Belwederze na rêce prezydenta Boles³awa Bieruta (nz. L). mgs PAP   Warsaw, June 3, 1948. Czechoslovak Ambassador Frantisek Pisek presents accreditation letters to President Boleslaw Bierut (from left) in the Belvedere Palace.  mgs PAP
RM2H9G7FDWarszawa, 1948-06-03. Ambasador Czechos³owacji Frantisek Pisek (nz. P) sk³ada listy uwierzytelniaj¹ce w Belwederze na rêce prezydenta Boles³awa Bieruta (nz. L). mgs PAP Warsaw, June 3, 1948. Czechoslovak Ambassador Frantisek Pisek presents accreditation letters to President Boleslaw Bierut (from left) in the Belvedere Palace. mgs PAP
Warszawa, 1948-06-03. Ambasador Czechos³owacji Frantisek Pisek sk³ada listy uwierzytelniaj¹ce w Belwederze na rêce prezydenta Boles³awa Bieruta. Nz. m.in. sekretarka Bieruta Wanda Górska. mgs PAP   Warsaw, June 3, 1948. Czechoslovak Ambassador Frantisek Pisek presents accreditation letters to President Boleslaw Bierut in the Belvedere Palace. Pictured: Bierut's personal assistant Wanda Gorska. mgs PAP
RM2H9G7FHWarszawa, 1948-06-03. Ambasador Czechos³owacji Frantisek Pisek sk³ada listy uwierzytelniaj¹ce w Belwederze na rêce prezydenta Boles³awa Bieruta. Nz. m.in. sekretarka Bieruta Wanda Górska. mgs PAP Warsaw, June 3, 1948. Czechoslovak Ambassador Frantisek Pisek presents accreditation letters to President Boleslaw Bierut in the Belvedere Palace. Pictured: Bierut's personal assistant Wanda Gorska. mgs PAP
Warszawa, 1948-06-03. Ambasador Czechos³owacji Frantisek Pisek sk³ada listy uwierzytelniaj¹ce w Belwederze na rêce prezydenta Boles³awa Bieruta. Nz. m.in. szef kancelarii prezydenta Kazimierz Mijal (P). mgs PAP   Warsaw, June 3, 1948. Czechoslovak Ambassador Frantisek Pisek presents accreditation letters to President Boleslaw Bierut in the Belvedere Palace. Pictured: head of the Presidential Chancellery Kazimierz Mijal (right). mgs PAP
RM2H9G7F6Warszawa, 1948-06-03. Ambasador Czechos³owacji Frantisek Pisek sk³ada listy uwierzytelniaj¹ce w Belwederze na rêce prezydenta Boles³awa Bieruta. Nz. m.in. szef kancelarii prezydenta Kazimierz Mijal (P). mgs PAP Warsaw, June 3, 1948. Czechoslovak Ambassador Frantisek Pisek presents accreditation letters to President Boleslaw Bierut in the Belvedere Palace. Pictured: head of the Presidential Chancellery Kazimierz Mijal (right). mgs PAP
Warszawa, 1948-06-03. Ambasador Czechos³owacji Frantisek Pisek sk³ada listy uwierzytelniaj¹ce w Belwederze na rêce prezydenta Boles³awa Bieruta. Nz. m.in. szef kancelarii prezydenta Kazimierz Mijal (P). mgs PAP   Warsaw, June 3, 1948. Czechoslovak Ambassador Frantisek Pisek presents accreditation letters to President Boleslaw Bierut in the Belvedere Palace. Pictured: head of the Presidential Chancellery Kazimierz Mijal (right). mgs PAP
RM2H9G7F8Warszawa, 1948-06-03. Ambasador Czechos³owacji Frantisek Pisek sk³ada listy uwierzytelniaj¹ce w Belwederze na rêce prezydenta Boles³awa Bieruta. Nz. m.in. szef kancelarii prezydenta Kazimierz Mijal (P). mgs PAP Warsaw, June 3, 1948. Czechoslovak Ambassador Frantisek Pisek presents accreditation letters to President Boleslaw Bierut in the Belvedere Palace. Pictured: head of the Presidential Chancellery Kazimierz Mijal (right). mgs PAP
Warszawa, 1948-06-03. Ambasador Czechos³owacji Frantisek Pisek sk³ada listy uwierzytelniaj¹ce w Belwederze na rêce prezydenta Boles³awa Bieruta. Nz. m.in. szef kancelarii prezydenta Kazimierz Mijal (1L), sekretarka Bieruta Wanda Górska. mgs PAP/Jerzy Baranowski   Warsaw, June 3, 1948. Czechoslovak Ambassador Frantisek Pisek presents accreditation letters to President Boleslaw Bierut in the Belvedere Palace. Pictured: head of the Presidential Chancellery Kazimierz Mijal (1st left), Bierut's personal assistant Wanda Gorska. mgs PAP/Jerzy Baranowski
RM2H9G7EPWarszawa, 1948-06-03. Ambasador Czechos³owacji Frantisek Pisek sk³ada listy uwierzytelniaj¹ce w Belwederze na rêce prezydenta Boles³awa Bieruta. Nz. m.in. szef kancelarii prezydenta Kazimierz Mijal (1L), sekretarka Bieruta Wanda Górska. mgs PAP/Jerzy Baranowski Warsaw, June 3, 1948. Czechoslovak Ambassador Frantisek Pisek presents accreditation letters to President Boleslaw Bierut in the Belvedere Palace. Pictured: head of the Presidential Chancellery Kazimierz Mijal (1st left), Bierut's personal assistant Wanda Gorska. mgs PAP/Jerzy Baranowski
Warszawa, 1948-06-03. Ambasador Czechos³owacji Frantisek Pisek sk³ada listy uwierzytelniaj¹ce w Belwederze na rêce prezydenta Boles³awa Bieruta. Nz. od lewej: sekretarz generalny w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Stefan Wierb³owski, minister spraw zagranicznych Zygmunt Modzelewski, prezydent Bierut, sekretarka Bieruta Wanda Górska, szef kancelarii prezydenta Kazimierz Mijal. mgs PAP   Warsaw, June 3, 1948. Czechoslovak Ambassador Frantisek Pisek presents accreditation letters to President Boleslaw Bierut in the Belvedere Palace. Pictured from left: secretary general at the foreign minstr
RM2H9G7FGWarszawa, 1948-06-03. Ambasador Czechos³owacji Frantisek Pisek sk³ada listy uwierzytelniaj¹ce w Belwederze na rêce prezydenta Boles³awa Bieruta. Nz. od lewej: sekretarz generalny w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Stefan Wierb³owski, minister spraw zagranicznych Zygmunt Modzelewski, prezydent Bierut, sekretarka Bieruta Wanda Górska, szef kancelarii prezydenta Kazimierz Mijal. mgs PAP Warsaw, June 3, 1948. Czechoslovak Ambassador Frantisek Pisek presents accreditation letters to President Boleslaw Bierut in the Belvedere Palace. Pictured from left: secretary general at the foreign minstr
Warszawa, 1948-06-03. Ambasador Czechos³owacji Frantisek Pisek sk³ada listy uwierzytelniaj¹ce w Belwederze na rêce prezydenta Boles³awa Bieruta. Nz. od lewej: sekretarz generalny w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Stefan Wierb³owski, minister spraw zagranicznych Zygmunt Modzelewski, prezydent Bierut, sekretarka Bieruta Wanda Górska, szef kancelarii prezydenta Kazimierz Mijal. mgs PAP     Warsaw, June 3, 1948. Czechoslovak Ambassador Frantisek Pisek presents accreditation letters to President Boleslaw Bierut in the Belvedere Palace. Pictured from left: secretary general at the foreign mi
RM2H9G7J4Warszawa, 1948-06-03. Ambasador Czechos³owacji Frantisek Pisek sk³ada listy uwierzytelniaj¹ce w Belwederze na rêce prezydenta Boles³awa Bieruta. Nz. od lewej: sekretarz generalny w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Stefan Wierb³owski, minister spraw zagranicznych Zygmunt Modzelewski, prezydent Bierut, sekretarka Bieruta Wanda Górska, szef kancelarii prezydenta Kazimierz Mijal. mgs PAP Warsaw, June 3, 1948. Czechoslovak Ambassador Frantisek Pisek presents accreditation letters to President Boleslaw Bierut in the Belvedere Palace. Pictured from left: secretary general at the foreign mi
Warszawa, 1948-06-03. W Belwederze na rêce prezydenta RP Boles³awa Bieruta (L) listy uwierzytelniaj¹ce z³o¿y³ ambasador Republiki Czechos³owacji Franciszek Pisek (P). pw PAP   Warsaw, June 3, 1948. Amassador of the Republic of Czechoslovakia Franciszek Pisek (right) presenting his credentials to Poland's President Boleslaw Bierut in the Belvedere Palace.  pw PAP
RM2H9G7GYWarszawa, 1948-06-03. W Belwederze na rêce prezydenta RP Boles³awa Bieruta (L) listy uwierzytelniaj¹ce z³o¿y³ ambasador Republiki Czechos³owacji Franciszek Pisek (P). pw PAP Warsaw, June 3, 1948. Amassador of the Republic of Czechoslovakia Franciszek Pisek (right) presenting his credentials to Poland's President Boleslaw Bierut in the Belvedere Palace. pw PAP