Warszawa, 1948-06-03. Ambasador Czechos³owacji Frantisek Pisek sk³ada listy uwierzytelniaj¹ce w Belwederze na rêce prezydenta Boles³awa Bieruta. Nz. od lewej: sekretarz generalny w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Stefan Wierb³owski, minister spraw zagranicznych Zygmunt Modzelewski, prezydent Bierut, sekretarka Bieruta Wanda Górska, szef kancelarii prezydenta Kazimierz Mijal. mgs PAP Warsaw, June 3, 1948. Czechoslovak Ambassador Frantisek Pisek presents accreditation letters to President Boleslaw Bierut in the Belvedere Palace. Pictured from left: secretary general at the foreign mi

Warszawa, 1948-06-03. Ambasador Czechos³owacji Frantisek Pisek sk³ada listy uwierzytelniaj¹ce w Belwederze na rêce prezydenta Boles³awa Bieruta. Nz. od lewej: sekretarz generalny w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Stefan Wierb³owski, minister spraw zagranicznych Zygmunt Modzelewski, prezydent Bierut, sekretarka Bieruta Wanda Górska, szef kancelarii prezydenta Kazimierz Mijal. mgs  PAP          Warsaw, June 3, 1948. Czechoslovak Ambassador Frantisek Pisek presents accreditation letters to President Boleslaw Bierut in the Belvedere Palace. Pictured from left: secretary general at the foreign mi Stock Photo
Preview

Image details

Contributor:

PAP / Alamy Stock Photo

Image ID:

2H9G7J4

File size:

27.1 MB (1.9 MB Compressed download)

Releases:

Model - no | Property - noDo I need a release?

Dimensions:

3840 x 2464 px | 32.5 x 20.9 cm | 12.8 x 8.2 inches | 300dpi

Date taken:

3 June 1948

More information:

This image could have imperfections as it’s either historical or reportage.

Warszawa, 1948-06-03. Ambasador Czechos³owacji Frantisek Pisek sk³ada listy uwierzytelniaj¹ce w Belwederze na rêce prezydenta Boles³awa Bieruta. Nz. od lewej: sekretarz generalny w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Stefan Wierb³owski, minister spraw zagranicznych Zygmunt Modzelewski, prezydent Bierut, sekretarka Bieruta Wanda Górska, szef kancelarii prezydenta Kazimierz Mijal. mgs PAP Warsaw, June 3, 1948. Czechoslovak Ambassador Frantisek Pisek presents accreditation letters to President Boleslaw Bierut in the Belvedere Palace. Pictured from left: secretary general at the foreign minstry Stefan Wierblowski, Foreign Minister Zygmunt Modzelewski, President Bierut, Bierut's personal assistant Wanda Gorska, head of the Presidential Chancellery Kazimierz Mijal. mgs PAP