Warszawa, 1948-01-21. 24. rocznica œmierci W³odzimierza Lenina. Uroczysta akademia w sali teatru Roma. Nz. popiersie Lenina wystawione na scenie. bb/mgs PAP   Warsaw, Jan. 21, 1948. The 24th anniversary of Lenin's death. An academy at the Roma Theater. Pictured: a bust of Lenin on the stage. bb/mgs PAP
RM2H9FCNHWarszawa, 1948-01-21. 24. rocznica œmierci W³odzimierza Lenina. Uroczysta akademia w sali teatru Roma. Nz. popiersie Lenina wystawione na scenie. bb/mgs PAP Warsaw, Jan. 21, 1948. The 24th anniversary of Lenin's death. An academy at the Roma Theater. Pictured: a bust of Lenin on the stage. bb/mgs PAP
Warszawa, 1948-01-21. 24. rocznica œmierci W³odzimierza Lenina. Uroczysta akademia w sali teatru Roma. Nz. przemawia polityk PPR (Polska Partia Robotnicza), pose³ W³odzimierz Sokorski. bb/mgs PAP   Warsaw, Jan. 21, 1948. The 24th anniversary of Lenin's death. An academy at the Roma Theater. Pictured: Polish Worker Party politician, MP Wlodzimierz Sokorski speaking. bb/mgs PAP
RM2H9FCM1Warszawa, 1948-01-21. 24. rocznica œmierci W³odzimierza Lenina. Uroczysta akademia w sali teatru Roma. Nz. przemawia polityk PPR (Polska Partia Robotnicza), pose³ W³odzimierz Sokorski. bb/mgs PAP Warsaw, Jan. 21, 1948. The 24th anniversary of Lenin's death. An academy at the Roma Theater. Pictured: Polish Worker Party politician, MP Wlodzimierz Sokorski speaking. bb/mgs PAP
Warszawa, 1948-01-21. 24. rocznica œmierci W³odzimierza Lenina. Uroczysta akademia w sali teatru Roma. Nz. przemawia polityk PPR (Polska Partia Robotnicza), pose³ W³odzimierz Sokorski. bb/mgs PAP   Warsaw, Jan. 21, 1948. The 24th anniversary of Lenin's death. An academy at the Roma Theater. Pictured: Polish Worker Party politician, MP Wlodzimierz Sokorski speaking. bb/mgs PAP
RM2H9FCMFWarszawa, 1948-01-21. 24. rocznica œmierci W³odzimierza Lenina. Uroczysta akademia w sali teatru Roma. Nz. przemawia polityk PPR (Polska Partia Robotnicza), pose³ W³odzimierz Sokorski. bb/mgs PAP Warsaw, Jan. 21, 1948. The 24th anniversary of Lenin's death. An academy at the Roma Theater. Pictured: Polish Worker Party politician, MP Wlodzimierz Sokorski speaking. bb/mgs PAP
Warszawa, 1948-01-21. 24. rocznica œmierci W³odzimierza Lenina. Uroczysta akademia w sali teatru Roma. Nz. udekorowana scena: popiersie Lenina i propagandowy cytat z W³odzimierza Majakowskiego. bb/mgs PAP   Warsaw, Jan. 21, 1948. The 24th anniversary of Lenin's death. An academy at the Roma Theater. Pictured: a decorated stage: a bust of Lenin and a propaganda quotation from Vladimir Mayakovski. bb/mgs PAP
RM2H9FCM5Warszawa, 1948-01-21. 24. rocznica œmierci W³odzimierza Lenina. Uroczysta akademia w sali teatru Roma. Nz. udekorowana scena: popiersie Lenina i propagandowy cytat z W³odzimierza Majakowskiego. bb/mgs PAP Warsaw, Jan. 21, 1948. The 24th anniversary of Lenin's death. An academy at the Roma Theater. Pictured: a decorated stage: a bust of Lenin and a propaganda quotation from Vladimir Mayakovski. bb/mgs PAP
Warszawa, 1948-01-21. 24. rocznica œmierci W³odzimierza Lenina. Uroczysta akademia w sali teatru Roma. Nz. widok ogólny sali. Nad dekoracjami ku czci Lenina widoczny napis: In omnibus Christus. bb/mgs PAP   Warsaw, Jan. 21, 1948. The 24th anniversary of Lenin's death. An academy at the Roma Theater. Pictured: a view of the stage. Above the decorations in honour of Lenin, visible a notice: In omnibus Christus. bb/mgs PAP
RM2H9FCMDWarszawa, 1948-01-21. 24. rocznica œmierci W³odzimierza Lenina. Uroczysta akademia w sali teatru Roma. Nz. widok ogólny sali. Nad dekoracjami ku czci Lenina widoczny napis: In omnibus Christus. bb/mgs PAP Warsaw, Jan. 21, 1948. The 24th anniversary of Lenin's death. An academy at the Roma Theater. Pictured: a view of the stage. Above the decorations in honour of Lenin, visible a notice: In omnibus Christus. bb/mgs PAP
Warszawa, 1948-01-21. 24. rocznica œmierci W³odzimierza Lenina. Uroczysta akademia w sali teatru Roma. Nz. widok ogólny sali. Nad dekoracjami ku czci Lenina widoczny napis: In omnibus Christus. bb/mgs PAP   Warsaw, Jan. 21, 1948. The 24th anniversary of Lenin's death. An academy at the Roma Theater. Pictured: a view of the stage. Above the decorations in honour of Lenin, visible a notice: In omnibus Christus. bb/mgs PAP
RM2H9FCMJWarszawa, 1948-01-21. 24. rocznica œmierci W³odzimierza Lenina. Uroczysta akademia w sali teatru Roma. Nz. widok ogólny sali. Nad dekoracjami ku czci Lenina widoczny napis: In omnibus Christus. bb/mgs PAP Warsaw, Jan. 21, 1948. The 24th anniversary of Lenin's death. An academy at the Roma Theater. Pictured: a view of the stage. Above the decorations in honour of Lenin, visible a notice: In omnibus Christus. bb/mgs PAP
Warszawa, 1948-01-21. 24. rocznica œmierci W³odzimierza Lenina. Uroczysta akademia w sali teatru Roma. Nz. przemawia minister sprawiedliwoœci, prezes Towarzystwa PrzyjaŸni Polsko-Radzieckiej, polityk PPS (Polska Partia Socjalistyczna), Henryk Œwi¹tkowski. bb/mgs PAP   Warsaw, Jan. 21, 1948. The 24th anniversary of Lenin's death. An academy at the Roma Theater. Pictured: Justice Minister, chairman of the Polish-Soviet Friendship Society, Polish Socialist Party politician Henryk Swiatkowski speaking. bb/mgs PAP
RM2H9FCKYWarszawa, 1948-01-21. 24. rocznica œmierci W³odzimierza Lenina. Uroczysta akademia w sali teatru Roma. Nz. przemawia minister sprawiedliwoœci, prezes Towarzystwa PrzyjaŸni Polsko-Radzieckiej, polityk PPS (Polska Partia Socjalistyczna), Henryk Œwi¹tkowski. bb/mgs PAP Warsaw, Jan. 21, 1948. The 24th anniversary of Lenin's death. An academy at the Roma Theater. Pictured: Justice Minister, chairman of the Polish-Soviet Friendship Society, Polish Socialist Party politician Henryk Swiatkowski speaking. bb/mgs PAP
Warszawa, 1948-01-21. 24. rocznica œmierci W³odzimierza Lenina. Uroczysta akademia w sali teatru Roma. Nz. przemawia minister sprawiedliwoœci, prezes Towarzystwa PrzyjaŸni Polsko-Radzieckiej, polityk PPS (Polska Partia Socjalistyczna), Henryk Œwi¹tkowski. bb/mgs PAP   Warsaw, Jan. 21, 1948. The 24th anniversary of Lenin's death. An academy at the Roma Theater. Pictured: Justice Minister, chairman of the Polish-Soviet Friendship Society, Polish Socialist Party politician Henryk Swiatkowski speaking. bb/mgs PAP
RM2H9FCMHWarszawa, 1948-01-21. 24. rocznica œmierci W³odzimierza Lenina. Uroczysta akademia w sali teatru Roma. Nz. przemawia minister sprawiedliwoœci, prezes Towarzystwa PrzyjaŸni Polsko-Radzieckiej, polityk PPS (Polska Partia Socjalistyczna), Henryk Œwi¹tkowski. bb/mgs PAP Warsaw, Jan. 21, 1948. The 24th anniversary of Lenin's death. An academy at the Roma Theater. Pictured: Justice Minister, chairman of the Polish-Soviet Friendship Society, Polish Socialist Party politician Henryk Swiatkowski speaking. bb/mgs PAP