Warszawa, 1947-11. Prezydent Boles³aw Bierut bierze udzia³ w spo³ecznej akcji jesiennego sadzenia drzew w Parku Natoliñskim. Z prawej operatorzy Polskiej Kroniki Filmowej (PKF): W³adys³aw Forbert (z kamer¹) i Mieczys³aw Wiesio³ek. po/mgs PAP Dok³adny dzieñ wydarzenia nieustalony. Warsaw, Nov. 1947. President Boleslaw Bierut takes part in the autumn social action of tree planting in the Natolinski Park. From right cameramen of the Polish newsreel Wladyslaw Forbert and Mieczyslaw Wiesiolek. po/mgs PAP

Warszawa, 1947-11. Prezydent Boles³aw Bierut bierze udzia³ w spo³ecznej akcji jesiennego sadzenia drzew w Parku Natoliñskim. Z prawej operatorzy Polskiej Kroniki Filmowej (PKF): W³adys³aw Forbert (z kamer¹) i Mieczys³aw Wiesio³ek. po/mgs  PAP    Dok³adny dzieñ wydarzenia nieustalony.      Warsaw, Nov. 1947. President Boleslaw Bierut takes part in the autumn social action of tree planting in the Natolinski Park. From right cameramen of the Polish newsreel Wladyslaw Forbert and Mieczyslaw Wiesiolek.  po/mgs  PAP Stock Photo
Preview

Image details

Contributor:

PAP / Alamy Stock Photo

Image ID:

2H9EK7G

File size:

27.3 MB (2.2 MB Compressed download)

Releases:

Model - no | Property - noDo I need a release?

Dimensions:

3840 x 2485 px | 32.5 x 21 cm | 12.8 x 8.3 inches | 300dpi

Date taken:

7 March 2012

More information:

This image could have imperfections as it’s either historical or reportage.