Warszawa, 1947-11. Prezydent Boles³aw Bierut bierze udzia³ w spo³ecznej akcji jesiennego sadzenia drzew w Parku Natoliñskim. Nz. m.in. szef kancelarii prezydenta Kazimierz Mijal (2P), Boles³aw Bierut (L), sekretarka prezydenta Wanda Górska (ty³em). W g³êbi ekipa Polskiej Kroniki Filmowej: W³adys³aw Forbert (z kamer¹), obok niego z lewej Mieczys³aw Wiesio³ek. po/mgs PAP Dok³adny dzieñ wydarzenia nieustalony. Warsaw, Nov. 1947. President Boleslaw Bierut takes part in the autumn social action of tree planting in the Natolinski Park. Pictured: head of the Presidential Chancellery Kazimie

Warszawa, 1947-11. Prezydent Boles³aw Bierut bierze udzia³ w spo³ecznej akcji jesiennego sadzenia drzew w Parku Natoliñskim. Nz. m.in. szef kancelarii prezydenta Kazimierz Mijal (2P), Boles³aw Bierut (L), sekretarka prezydenta Wanda Górska (ty³em). W g³êbi ekipa Polskiej Kroniki Filmowej: W³adys³aw Forbert (z kamer¹), obok niego z lewej Mieczys³aw Wiesio³ek.  po/mgs  PAP    Dok³adny dzieñ wydarzenia nieustalony.      Warsaw, Nov. 1947. President Boleslaw Bierut takes part in the autumn social action of tree planting in the Natolinski Park. Pictured: head of the Presidential Chancellery Kazimie Stock Photo
Preview

Image details

Contributor:

PAP / Alamy Stock Photo

Image ID:

2H9EK8B

File size:

27.3 MB (2 MB Compressed download)

Releases:

Model - no | Property - noDo I need a release?

Dimensions:

3840 x 2486 px | 32.5 x 21 cm | 12.8 x 8.3 inches | 300dpi

Date taken:

7 March 2012

More information:

This image could have imperfections as it’s either historical or reportage.

Warszawa, 1947-11. Prezydent Boles³aw Bierut bierze udzia³ w spo³ecznej akcji jesiennego sadzenia drzew w Parku Natoliñskim. Nz. m.in. szef kancelarii prezydenta Kazimierz Mijal (2P), Boles³aw Bierut (L), sekretarka prezydenta Wanda Górska (ty³em). W g³êbi ekipa Polskiej Kroniki Filmowej: W³adys³aw Forbert (z kamer¹), obok niego z lewej Mieczys³aw Wiesio³ek. po/mgs PAP Dok³adny dzieñ wydarzenia nieustalony. Warsaw, Nov. 1947. President Boleslaw Bierut takes part in the autumn social action of tree planting in the Natolinski Park. Pictured: head of the Presidential Chancellery Kazimierz Mijal (2nd from right), President Boleslaw Bierut (from left), his personal assistant Wanda Gorska (seen from the back). In the background: Polish Newsreel cameramen: Wladyslaw Forbert (with the camera) and Mieczyslaw Wiesiolek (from right). po/mgs PAP

Save up to 70% with our image packs

Pre-pay for multiple images and download on demand.

View discounts