Warszawa, 1947-11. Prezydent Boles³aw Bierut bierze udzia³ w spo³ecznej akcji jesiennego sadzenia drzew w Parku Natoliñskim. Nz. m.in. sekretarka prezydenta Wanda Górska, szef kancelarii prezydenta Kazimierz Mijal (1L), Boles³aw Bierut (2L). Z prawej operatorzy Polskiej Kroniki Filmowej (PKF): W³adys³aw Forbert (z kamer¹) i Mieczys³aw Wiesio³ek. po/mgs PAP Dok³adny dzieñ wydarzenia nieustalony. Warsaw, Nov. 1947. President Boleslaw Bierut takes part in the autumn social action of tree planting in the Natolinski Park. Pictured: his personal assistant Wanda Gorska, head of the President

Warszawa, 1947-11. Prezydent Boles³aw Bierut bierze udzia³ w spo³ecznej akcji jesiennego sadzenia drzew w Parku Natoliñskim. Nz. m.in. sekretarka prezydenta Wanda Górska, szef kancelarii prezydenta Kazimierz Mijal (1L), Boles³aw Bierut (2L). Z prawej operatorzy Polskiej Kroniki Filmowej (PKF): W³adys³aw Forbert (z kamer¹) i Mieczys³aw Wiesio³ek. po/mgs  PAP    Dok³adny dzieñ wydarzenia nieustalony.      Warsaw, Nov. 1947. President Boleslaw Bierut takes part in the autumn social action of tree planting in the Natolinski Park. Pictured: his personal assistant Wanda Gorska, head of the President Stock Photo
Preview

Image details

Contributor:

PAP / Alamy Stock Photo

Image ID:

2H9EKAY

File size:

27.1 MB (1.9 MB Compressed download)

Releases:

Model - no | Property - noDo I need a release?

Dimensions:

3840 x 2466 px | 32.5 x 20.9 cm | 12.8 x 8.2 inches | 300dpi

Date taken:

7 March 2012

More information:

This image could have imperfections as it’s either historical or reportage.

Warszawa, 1947-11. Prezydent Boles³aw Bierut bierze udzia³ w spo³ecznej akcji jesiennego sadzenia drzew w Parku Natoliñskim. Nz. m.in. sekretarka prezydenta Wanda Górska, szef kancelarii prezydenta Kazimierz Mijal (1L), Boles³aw Bierut (2L). Z prawej operatorzy Polskiej Kroniki Filmowej (PKF): W³adys³aw Forbert (z kamer¹) i Mieczys³aw Wiesio³ek. po/mgs PAP Dok³adny dzieñ wydarzenia nieustalony. Warsaw, Nov. 1947. President Boleslaw Bierut takes part in the autumn social action of tree planting in the Natolinski Park. Pictured: his personal assistant Wanda Gorska, head of the Presidential Chancellery Kazimierz Mijal (1st from left), Boles³aw Bierut (2nd from left). From right: cameramen of the Polish Newsreel: Wladyslaw Forbert (with the camera) and Mieczyslaw Wiesiolek. po/mgs PAP

Save up to 70% with our image packs

Pre-pay for multiple images and download on demand.

View discounts