Warszawa, 1947-11. Prezydent Boles³aw Bierut bierze udzia³ w spo³ecznej akcji jesiennego sadzenia drzew w Parku Natoliñskim. Nz. m.in. Boles³aw Bierut (P), sekretarka prezydenta Wanda Górska (2L). W g³êbi ekipa Polskiej Kroniki Filmowej: W³adys³aw Forbert (z kamer¹). po/mgs PAP Dok³adny dzieñ wydarzenia nieustalony. Warsaw, Nov. 1947. President Boleslaw Bierut taking part in an autumn tree planting social campaign in Natolin Park. Pictured: President Bierut (right) Bierut's secretary Wanda Gorska (2nd left). In the abckground the crew of the Polish Newsreel: Wladyslaw Forbert (with a

Warszawa, 1947-11. Prezydent Boles³aw Bierut bierze udzia³ w spo³ecznej akcji jesiennego sadzenia drzew w Parku Natoliñskim. Nz. m.in. Boles³aw Bierut (P), sekretarka prezydenta Wanda Górska (2L). W g³êbi ekipa Polskiej Kroniki Filmowej: W³adys³aw Forbert (z kamer¹). po/mgs  PAP    Dok³adny dzieñ wydarzenia nieustalony.      Warsaw, Nov. 1947. President Boleslaw Bierut taking part in an autumn tree planting social campaign in Natolin Park. Pictured: President Bierut (right) Bierut's secretary Wanda Gorska (2nd left). In the abckground the crew of the Polish Newsreel: Wladyslaw Forbert (with a Stock Photo
Preview

Image details

Contributor:

PAP / Alamy Stock Photo

Image ID:

2H9EK7E

File size:

27.3 MB (2 MB Compressed download)

Releases:

Model - no | Property - noDo I need a release?

Dimensions:

3840 x 2489 px | 32.5 x 21.1 cm | 12.8 x 8.3 inches | 300dpi

Date taken:

7 March 2012

More information:

This image could have imperfections as it’s either historical or reportage.

Warszawa, 1947-11. Prezydent Boles³aw Bierut bierze udzia³ w spo³ecznej akcji jesiennego sadzenia drzew w Parku Natoliñskim. Nz. m.in. Boles³aw Bierut (P), sekretarka prezydenta Wanda Górska (2L). W g³êbi ekipa Polskiej Kroniki Filmowej: W³adys³aw Forbert (z kamer¹). po/mgs PAP Dok³adny dzieñ wydarzenia nieustalony. Warsaw, Nov. 1947. President Boleslaw Bierut taking part in an autumn tree planting social campaign in Natolin Park. Pictured: President Bierut (right) Bierut's secretary Wanda Gorska (2nd left). In the abckground the crew of the Polish Newsreel: Wladyslaw Forbert (with a camera). po/mgs PAP

Save up to 70% with our image packs

Pre-pay for multiple images and download on demand.

View discounts