Warszawa, 1947-11. Prezydent Boles³aw Bierut bierze udzia³ w spo³ecznej akcji jesiennego sadzenia drzew w Parku Natoliñskim. Nz. Boles³aw Bierut (3L), szef kancelarii prezydenta Kazimierz Mijal (4L) i sekretarka prezydenta Wanda Górska (5L). Z prawej ekipa Polskiej Kroniki Filmowej: W³adys³aw Forbert (z kamer¹) i Mieczys³aw Wiesio³ek (P). W tle wschodnia elewacja klasycystycznego pa³acu Potockich. po/mgs PAP Dok³adny dzieñ wydarzenia nieustalony. Warsaw, Nov. 1947. President Boleslaw Bierut takes part in the autumn social action of tree planting in the Natolinski Park. Pictured: Boles

Warszawa, 1947-11. Prezydent Boles³aw Bierut bierze udzia³ w spo³ecznej akcji jesiennego sadzenia drzew w Parku Natoliñskim. Nz. Boles³aw Bierut (3L), szef kancelarii prezydenta Kazimierz Mijal (4L) i sekretarka prezydenta Wanda Górska (5L). Z prawej ekipa Polskiej Kroniki Filmowej: W³adys³aw Forbert (z kamer¹) i Mieczys³aw Wiesio³ek (P). W tle wschodnia elewacja klasycystycznego pa³acu Potockich. po/mgs  PAP    Dok³adny dzieñ wydarzenia nieustalony.      Warsaw, Nov. 1947. President Boleslaw Bierut takes part in the autumn social action of tree planting in the Natolinski Park. Pictured: Boles Stock Photo
Preview

Image details

Contributor:

PAP / Alamy Stock Photo

Image ID:

2H9EKAX

File size:

27.3 MB (2.1 MB Compressed download)

Releases:

Model - no | Property - noDo I need a release?

Dimensions:

3840 x 2483 px | 32.5 x 21 cm | 12.8 x 8.3 inches | 300dpi

Date taken:

7 March 2012

More information:

This image could have imperfections as it’s either historical or reportage.

Warszawa, 1947-11. Prezydent Boles³aw Bierut bierze udzia³ w spo³ecznej akcji jesiennego sadzenia drzew w Parku Natoliñskim. Nz. Boles³aw Bierut (3L), szef kancelarii prezydenta Kazimierz Mijal (4L) i sekretarka prezydenta Wanda Górska (5L). Z prawej ekipa Polskiej Kroniki Filmowej: W³adys³aw Forbert (z kamer¹) i Mieczys³aw Wiesio³ek (P). W tle wschodnia elewacja klasycystycznego pa³acu Potockich. po/mgs PAP Dok³adny dzieñ wydarzenia nieustalony. Warsaw, Nov. 1947. President Boleslaw Bierut takes part in the autumn social action of tree planting in the Natolinski Park. Pictured: Boleslaw Bierut (3rd from left), and head of the Presidential Chancellery Kazimierz Mijal (4th from left, president's personal assistant Wanda Gorska (5th from left) . From right: Polish Newsreel cameramen: Wladyslaw Forbert (with the camera) and Mieczyslaw Wiesiolek (from right). In the background the eastern facade of the Classicistic Potocki family Palace. po/mgs PAP

Save up to 70% with our image packs

Pre-pay for multiple images and download on demand.

View discounts