Warszawa, 1947-11. Prezydent Boles³aw Bierut bierze udzia³ w spo³ecznej akcji jesiennego sadzenia drzew w Parku Natoliñskim. Nz. Boles³aw Bierut (3L), sekretarka prezydenta Wanda Górska (4L) i szef kancelarii prezydenta Kazimierz Mijal (3P). Z prawej operatorzy Polskiej Kroniki Filmowej: W³adys³aw Forbert (L) i Mieczys³aw Wiesio³ek (P). po/mgs PAP Dok³adny dzieñ wydarzenia nieustalony. Warsaw, Nov. 1947. President Boleslaw Bierut takes part in the autumn social action of tree planting in the Natolinski Park. Pictured: Boleslaw Bierut (3rd from left), the president's personal assistant

Warszawa, 1947-11. Prezydent Boles³aw Bierut bierze udzia³ w spo³ecznej akcji jesiennego sadzenia drzew w Parku Natoliñskim. Nz. Boles³aw Bierut (3L), sekretarka prezydenta Wanda Górska (4L) i szef kancelarii prezydenta Kazimierz Mijal (3P). Z prawej operatorzy Polskiej Kroniki Filmowej: W³adys³aw Forbert (L) i Mieczys³aw Wiesio³ek (P). po/mgs  PAP    Dok³adny dzieñ wydarzenia nieustalony.      Warsaw, Nov. 1947. President Boleslaw Bierut takes part in the autumn social action of tree planting in the Natolinski Park. Pictured: Boleslaw Bierut (3rd from left), the president's personal assistant Stock Photo
Preview

Image details

Contributor:

PAP / Alamy Stock Photo

Image ID:

2H9EKAG

File size:

27.2 MB (2 MB Compressed download)

Releases:

Model - no | Property - noDo I need a release?

Dimensions:

3840 x 2477 px | 32.5 x 21 cm | 12.8 x 8.3 inches | 300dpi

Date taken:

7 March 2012

More information:

This image could have imperfections as it’s either historical or reportage.

Warszawa, 1947-11. Prezydent Boles³aw Bierut bierze udzia³ w spo³ecznej akcji jesiennego sadzenia drzew w Parku Natoliñskim. Nz. Boles³aw Bierut (3L), sekretarka prezydenta Wanda Górska (4L) i szef kancelarii prezydenta Kazimierz Mijal (3P). Z prawej operatorzy Polskiej Kroniki Filmowej: W³adys³aw Forbert (L) i Mieczys³aw Wiesio³ek (P). po/mgs PAP Dok³adny dzieñ wydarzenia nieustalony. Warsaw, Nov. 1947. President Boleslaw Bierut takes part in the autumn social action of tree planting in the Natolinski Park. Pictured: Boleslaw Bierut (3rd from left), the president's personal assistant Wanda Gorska (4th from left) and head of the Presidential Chancellery Kazimierz Mijal (3rd from right). From right: Polish Newsreel cameramen: Wladyslaw Forbert (from left) and Mieczyslaw Wiesiolek (from right). po/mgs PAP

Save up to 70% with our image packs

Pre-pay for multiple images and download on demand.

View discounts