Warszawa, 1947-11. Prezydent Boles³aw Bierut bierze udzia³ w spo³ecznej akcji jesiennego sadzenia drzew w Parku Natoliñskim. Z prawej operatorzy Polskiej Kroniki Filmowej (PKF): W³adys³aw Forbert (z kamer¹) i Mieczys³aw Wiesio³ek. po/mgs PAP  Dok³adny dzieñ wydarzenia nieustalony.   Warsaw, Nov. 1947. President Boleslaw Bierut takes part in the autumn social action of tree planting in the Natolinski Park. From right cameramen of the Polish newsreel Wladyslaw Forbert and Mieczyslaw Wiesiolek. po/mgs PAP
RM2H9EK7GWarszawa, 1947-11. Prezydent Boles³aw Bierut bierze udzia³ w spo³ecznej akcji jesiennego sadzenia drzew w Parku Natoliñskim. Z prawej operatorzy Polskiej Kroniki Filmowej (PKF): W³adys³aw Forbert (z kamer¹) i Mieczys³aw Wiesio³ek. po/mgs PAP Dok³adny dzieñ wydarzenia nieustalony. Warsaw, Nov. 1947. President Boleslaw Bierut takes part in the autumn social action of tree planting in the Natolinski Park. From right cameramen of the Polish newsreel Wladyslaw Forbert and Mieczyslaw Wiesiolek. po/mgs PAP
Warszawa, 1947-11. Prezydent Boles³aw Bierut (z lewej ze szpadlem) bierze udzia³ w spo³ecznej akcji jesiennego sadzenia drzew w Parku Natoliñskim. Z prawej ekipa Polskiej Kroniki Filmowej: W³adys³aw Forbert (z kamer¹). po/mgs PAP  Dok³adny dzieñ wydarzenia nieustalony.   Warsaw, Nov. 1947. President Boleslaw Bierut (on the left with a spade) taking part in an autumn tree planting social campaign in Natolin Park. On the right the crew of the Polish Newsreel: Wladyslaw Forbert (with a camera). po/mgs PAP
RM2H9EK9YWarszawa, 1947-11. Prezydent Boles³aw Bierut (z lewej ze szpadlem) bierze udzia³ w spo³ecznej akcji jesiennego sadzenia drzew w Parku Natoliñskim. Z prawej ekipa Polskiej Kroniki Filmowej: W³adys³aw Forbert (z kamer¹). po/mgs PAP Dok³adny dzieñ wydarzenia nieustalony. Warsaw, Nov. 1947. President Boleslaw Bierut (on the left with a spade) taking part in an autumn tree planting social campaign in Natolin Park. On the right the crew of the Polish Newsreel: Wladyslaw Forbert (with a camera). po/mgs PAP
Warszawa, 1947-11. Prezydent Boles³aw Bierut bierze udzia³ w spo³ecznej akcji jesiennego sadzenia drzew w Parku Natoliñskim. Nz. m.in. szef kancelarii prezydenta Kazimierz Mijal (2P), Boles³aw Bierut (L), sekretarka prezydenta Wanda Górska (ty³em). W g³êbi ekipa Polskiej Kroniki Filmowej: W³adys³aw Forbert (z kamer¹), obok niego z lewej Mieczys³aw Wiesio³ek. po/mgs PAP  Dok³adny dzieñ wydarzenia nieustalony.   Warsaw, Nov. 1947. President Boleslaw Bierut takes part in the autumn social action of tree planting in the Natolinski Park. Pictured: head of the Presidential Chancellery Kazimie
RM2H9EK8BWarszawa, 1947-11. Prezydent Boles³aw Bierut bierze udzia³ w spo³ecznej akcji jesiennego sadzenia drzew w Parku Natoliñskim. Nz. m.in. szef kancelarii prezydenta Kazimierz Mijal (2P), Boles³aw Bierut (L), sekretarka prezydenta Wanda Górska (ty³em). W g³êbi ekipa Polskiej Kroniki Filmowej: W³adys³aw Forbert (z kamer¹), obok niego z lewej Mieczys³aw Wiesio³ek. po/mgs PAP Dok³adny dzieñ wydarzenia nieustalony. Warsaw, Nov. 1947. President Boleslaw Bierut takes part in the autumn social action of tree planting in the Natolinski Park. Pictured: head of the Presidential Chancellery Kazimie
Warszawa, 1947-11. Prezydent Boles³aw Bierut bierze udzia³ w spo³ecznej akcji jesiennego sadzenia drzew w Parku Natoliñskim. Nz. Boles³aw Bierut (3L), sekretarka prezydenta Wanda Górska (4L) i szef kancelarii prezydenta Kazimierz Mijal (3P). Z prawej operatorzy Polskiej Kroniki Filmowej: W³adys³aw Forbert (L) i Mieczys³aw Wiesio³ek (P). po/mgs PAP  Dok³adny dzieñ wydarzenia nieustalony.   Warsaw, Nov. 1947. President Boleslaw Bierut takes part in the autumn social action of tree planting in the Natolinski Park. Pictured: Boleslaw Bierut (3rd from left), the president's personal assistant
RM2H9EKAGWarszawa, 1947-11. Prezydent Boles³aw Bierut bierze udzia³ w spo³ecznej akcji jesiennego sadzenia drzew w Parku Natoliñskim. Nz. Boles³aw Bierut (3L), sekretarka prezydenta Wanda Górska (4L) i szef kancelarii prezydenta Kazimierz Mijal (3P). Z prawej operatorzy Polskiej Kroniki Filmowej: W³adys³aw Forbert (L) i Mieczys³aw Wiesio³ek (P). po/mgs PAP Dok³adny dzieñ wydarzenia nieustalony. Warsaw, Nov. 1947. President Boleslaw Bierut takes part in the autumn social action of tree planting in the Natolinski Park. Pictured: Boleslaw Bierut (3rd from left), the president's personal assistant
Warszawa, 1947-11. Prezydent Boles³aw Bierut bierze udzia³ w spo³ecznej akcji jesiennego sadzenia drzew w Parku Natoliñskim. Nz. m.in. sekretarka prezydenta Wanda Górska, szef kancelarii prezydenta Kazimierz Mijal (1L), Boles³aw Bierut (2L). Z prawej operatorzy Polskiej Kroniki Filmowej (PKF): W³adys³aw Forbert (z kamer¹) i Mieczys³aw Wiesio³ek. po/mgs PAP  Dok³adny dzieñ wydarzenia nieustalony.   Warsaw, Nov. 1947. President Boleslaw Bierut takes part in the autumn social action of tree planting in the Natolinski Park. Pictured: his personal assistant Wanda Gorska, head of the President
RM2H9EKAYWarszawa, 1947-11. Prezydent Boles³aw Bierut bierze udzia³ w spo³ecznej akcji jesiennego sadzenia drzew w Parku Natoliñskim. Nz. m.in. sekretarka prezydenta Wanda Górska, szef kancelarii prezydenta Kazimierz Mijal (1L), Boles³aw Bierut (2L). Z prawej operatorzy Polskiej Kroniki Filmowej (PKF): W³adys³aw Forbert (z kamer¹) i Mieczys³aw Wiesio³ek. po/mgs PAP Dok³adny dzieñ wydarzenia nieustalony. Warsaw, Nov. 1947. President Boleslaw Bierut takes part in the autumn social action of tree planting in the Natolinski Park. Pictured: his personal assistant Wanda Gorska, head of the President
Warszawa, 1947-11. Prezydent Boles³aw Bierut bierze udzia³ w spo³ecznej akcji jesiennego sadzenia drzew w Parku Natoliñskim. Nz. m.in. Boles³aw Bierut (P), sekretarka prezydenta Wanda Górska (2L). W g³êbi ekipa Polskiej Kroniki Filmowej: W³adys³aw Forbert (z kamer¹). po/mgs PAP  Dok³adny dzieñ wydarzenia nieustalony.   Warsaw, Nov. 1947. President Boleslaw Bierut taking part in an autumn tree planting social campaign in Natolin Park. Pictured: President Bierut (right) Bierut's secretary Wanda Gorska (2nd left). In the abckground the crew of the Polish Newsreel: Wladyslaw Forbert (with a
RM2H9EK7EWarszawa, 1947-11. Prezydent Boles³aw Bierut bierze udzia³ w spo³ecznej akcji jesiennego sadzenia drzew w Parku Natoliñskim. Nz. m.in. Boles³aw Bierut (P), sekretarka prezydenta Wanda Górska (2L). W g³êbi ekipa Polskiej Kroniki Filmowej: W³adys³aw Forbert (z kamer¹). po/mgs PAP Dok³adny dzieñ wydarzenia nieustalony. Warsaw, Nov. 1947. President Boleslaw Bierut taking part in an autumn tree planting social campaign in Natolin Park. Pictured: President Bierut (right) Bierut's secretary Wanda Gorska (2nd left). In the abckground the crew of the Polish Newsreel: Wladyslaw Forbert (with a
Warszawa, 1947-11. Prezydent Boles³aw Bierut bierze udzia³ w spo³ecznej akcji jesiennego sadzenia drzew w Parku Natoliñskim. Nz. m.in. szef kancelarii prezydenta Kazimierz Mijal (3L), Boles³aw Bierut (ty³em z lewej), obok sekretarka prezydenta Wanda Górska. W g³êbi ekipa Polskiej Kroniki Filmowej: W³adys³aw Forbert (z kamer¹), obok niego z lewej Mieczys³aw Wiesio³ek. po/mgs PAP  Dok³adny dzieñ wydarzenia nieustalony.   Warsaw, Nov. 1947. President Boleslaw Bierut takes part in the autumn social action of tree planting in the Natolinski Park. Pictured: head of the Presidential Chanceller
RM2H9EK7JWarszawa, 1947-11. Prezydent Boles³aw Bierut bierze udzia³ w spo³ecznej akcji jesiennego sadzenia drzew w Parku Natoliñskim. Nz. m.in. szef kancelarii prezydenta Kazimierz Mijal (3L), Boles³aw Bierut (ty³em z lewej), obok sekretarka prezydenta Wanda Górska. W g³êbi ekipa Polskiej Kroniki Filmowej: W³adys³aw Forbert (z kamer¹), obok niego z lewej Mieczys³aw Wiesio³ek. po/mgs PAP Dok³adny dzieñ wydarzenia nieustalony. Warsaw, Nov. 1947. President Boleslaw Bierut takes part in the autumn social action of tree planting in the Natolinski Park. Pictured: head of the Presidential Chanceller
Warszawa, 1947-11. Prezydent Boles³aw Bierut bierze udzia³ w spo³ecznej akcji jesiennego sadzenia drzew w Parku Natoliñskim. Nz. m.in. szef kancelarii prezydenta Kazimierz Mijal (L), Boles³aw Bierut (ty³em z lewej), obok sekretarka prezydenta Wanda Górska. W g³êbi ekipa Polskiej Kroniki Filmowej: W³adys³aw Forbert (z kamer¹). W tle budynek klasycystycznego pa³acu Potockich. po/mgs PAP  Dok³adny dzieñ wydarzenia nieustalony.   Warsaw, Nov. 1947. President Boleslaw Bierut takes part in the autumn social action of tree planting in the Natolinski Park. Pictured: head of the Presidential Chan
RM2H9EK8CWarszawa, 1947-11. Prezydent Boles³aw Bierut bierze udzia³ w spo³ecznej akcji jesiennego sadzenia drzew w Parku Natoliñskim. Nz. m.in. szef kancelarii prezydenta Kazimierz Mijal (L), Boles³aw Bierut (ty³em z lewej), obok sekretarka prezydenta Wanda Górska. W g³êbi ekipa Polskiej Kroniki Filmowej: W³adys³aw Forbert (z kamer¹). W tle budynek klasycystycznego pa³acu Potockich. po/mgs PAP Dok³adny dzieñ wydarzenia nieustalony. Warsaw, Nov. 1947. President Boleslaw Bierut takes part in the autumn social action of tree planting in the Natolinski Park. Pictured: head of the Presidential Chan
Warszawa, 1947-11. Prezydent Boles³aw Bierut bierze udzia³ w spo³ecznej akcji jesiennego sadzenia drzew w Parku Natoliñskim. Nz. Boles³aw Bierut (3L), szef kancelarii prezydenta Kazimierz Mijal (4L) i sekretarka prezydenta Wanda Górska (5L). Z prawej ekipa Polskiej Kroniki Filmowej: W³adys³aw Forbert (z kamer¹) i Mieczys³aw Wiesio³ek (P). W tle wschodnia elewacja klasycystycznego pa³acu Potockich. po/mgs PAP  Dok³adny dzieñ wydarzenia nieustalony.   Warsaw, Nov. 1947. President Boleslaw Bierut takes part in the autumn social action of tree planting in the Natolinski Park. Pictured: Boles
RM2H9EKAXWarszawa, 1947-11. Prezydent Boles³aw Bierut bierze udzia³ w spo³ecznej akcji jesiennego sadzenia drzew w Parku Natoliñskim. Nz. Boles³aw Bierut (3L), szef kancelarii prezydenta Kazimierz Mijal (4L) i sekretarka prezydenta Wanda Górska (5L). Z prawej ekipa Polskiej Kroniki Filmowej: W³adys³aw Forbert (z kamer¹) i Mieczys³aw Wiesio³ek (P). W tle wschodnia elewacja klasycystycznego pa³acu Potockich. po/mgs PAP Dok³adny dzieñ wydarzenia nieustalony. Warsaw, Nov. 1947. President Boleslaw Bierut takes part in the autumn social action of tree planting in the Natolinski Park. Pictured: Boles
Warszawa, 1947-11. Prezydent Boles³aw Bierut bierze udzia³ w spo³ecznej akcji jesiennego sadzenia drzew w Parku Natoliñskim. Nz. m.in. Boles³aw Bierut (ty³em z lewej), szef kancelarii prezydenta Kazimierz Mijal (2L), sekretarka prezydenta Wanda Górska (C). W g³êbi ekipa Polskiej Kroniki Filmowej: W³adys³aw Forbert (z kamer¹), za nim Mieczys³aw Wiesio³ek. W tle budynek klasycystycznego pa³acu Potockich. po/mgs PAP  Dok³adny dzieñ wydarzenia nieustalony.   Warsaw, Nov. 1947. President Boleslaw Bierut takes part in the autumn social action of tree planting in the Natolinski Park. Pictured:
RM2H9EKADWarszawa, 1947-11. Prezydent Boles³aw Bierut bierze udzia³ w spo³ecznej akcji jesiennego sadzenia drzew w Parku Natoliñskim. Nz. m.in. Boles³aw Bierut (ty³em z lewej), szef kancelarii prezydenta Kazimierz Mijal (2L), sekretarka prezydenta Wanda Górska (C). W g³êbi ekipa Polskiej Kroniki Filmowej: W³adys³aw Forbert (z kamer¹), za nim Mieczys³aw Wiesio³ek. W tle budynek klasycystycznego pa³acu Potockich. po/mgs PAP Dok³adny dzieñ wydarzenia nieustalony. Warsaw, Nov. 1947. President Boleslaw Bierut takes part in the autumn social action of tree planting in the Natolinski Park. Pictured:
Warszawa, 1947-11. Prezydent Boles³aw Bierut (2L) bierze udzia³ w spo³ecznej akcji jesiennego sadzenia drzew w Parku Natoliñskim. po/mgs PAP  Dok³adny dzieñ wydarzenia nieustalony.   Warsaw, Nov. 1947. President Boleslaw Bierut (2nd left) taking part in an autumn tree planting social campaign in Natolin Park.  po/mgs PAP
RM2H9EKAPWarszawa, 1947-11. Prezydent Boles³aw Bierut (2L) bierze udzia³ w spo³ecznej akcji jesiennego sadzenia drzew w Parku Natoliñskim. po/mgs PAP Dok³adny dzieñ wydarzenia nieustalony. Warsaw, Nov. 1947. President Boleslaw Bierut (2nd left) taking part in an autumn tree planting social campaign in Natolin Park. po/mgs PAP
Warszawa, 1947-11. Prezydent Boles³aw Bierut (L) bierze udzia³ w spo³ecznej akcji jesiennego sadzenia drzew w Parku Natoliñskim. po/mgs PAP  Dok³adny dzieñ wydarzenia nieustalony.   Warsaw, Nov. 1947. President Boleslaw Bierut (left) taking part in an autumn tree planting social campaign in Natolin Park.  po/mgs PAP
RM2H9EK85Warszawa, 1947-11. Prezydent Boles³aw Bierut (L) bierze udzia³ w spo³ecznej akcji jesiennego sadzenia drzew w Parku Natoliñskim. po/mgs PAP Dok³adny dzieñ wydarzenia nieustalony. Warsaw, Nov. 1947. President Boleslaw Bierut (left) taking part in an autumn tree planting social campaign in Natolin Park. po/mgs PAP