Warszawa, 1947-11. Prezydent Boles³aw Bierut bierze udzia³ w spo³ecznej akcji jesiennego sadzenia drzew. Nz. m.in. Boles³aw Bierut (2P) i sekretarka prezydenta Wanda Górska (P) w Parku Natoliñskim. Z lewej ekipa Polskiej Kroniki Filmowej (PKF): W³adys³aw Forbert (z kamer¹) i Mieczys³aw Wiesio³ek. umr PAP Dok³adny dzieñ wydarzenia nieustalony. Warsaw, Nov. 1947. President Boleslaw Bierut takes part in the autumn social action of tree planting in the Natolinski Park. Pictured: President Boleslaw Bierut (centre), his personal assistant Wanda Gorska (right). From left: Polish Newsreel camer

Warszawa, 1947-11. Prezydent Boles³aw Bierut bierze udzia³ w spo³ecznej akcji jesiennego sadzenia drzew. Nz. m.in. Boles³aw Bierut (2P) i sekretarka prezydenta Wanda Górska (P) w Parku Natoliñskim. Z lewej ekipa Polskiej Kroniki Filmowej (PKF): W³adys³aw Forbert (z kamer¹) i Mieczys³aw Wiesio³ek. umr  PAP    Dok³adny dzieñ wydarzenia nieustalony.    Warsaw, Nov. 1947. President Boleslaw Bierut takes part in the autumn social action of tree planting in the Natolinski Park. Pictured: President Boleslaw Bierut (centre), his personal assistant Wanda Gorska (right). From left: Polish Newsreel camer Stock Photo
Preview

Image details

Contributor:

PAP / Alamy Stock Photo

Image ID:

2H9EK9X

File size:

26.9 MB (1.9 MB Compressed download)

Releases:

Model - no | Property - noDo I need a release?

Dimensions:

3840 x 2445 px | 32.5 x 20.7 cm | 12.8 x 8.2 inches | 300dpi

Date taken:

7 March 2012

More information:

This image could have imperfections as it’s either historical or reportage.

Warszawa, 1947-11. Prezydent Boles³aw Bierut bierze udzia³ w spo³ecznej akcji jesiennego sadzenia drzew. Nz. m.in. Boles³aw Bierut (2P) i sekretarka prezydenta Wanda Górska (P) w Parku Natoliñskim. Z lewej ekipa Polskiej Kroniki Filmowej (PKF): W³adys³aw Forbert (z kamer¹) i Mieczys³aw Wiesio³ek. umr PAP Dok³adny dzieñ wydarzenia nieustalony. Warsaw, Nov. 1947. President Boleslaw Bierut takes part in the autumn social action of tree planting in the Natolinski Park. Pictured: President Boleslaw Bierut (centre), his personal assistant Wanda Gorska (right). From left: Polish Newsreel cameramen: Wladyslaw Forbert (with the camera) and Mieczyslaw Wiesiolek (left).

Save up to 70% with our image packs

Pre-pay for multiple images and download on demand.

View discounts