Warszawa, 1947-10-23. Przylot samolotu wioz¹cego Brigadeführera Paula Otto Geibla na lotnicko Okêcie. Od marca 1944 r. do koñca okupacji by³ dowódc¹ SS i policji w dystrykcie warszawskim. By³ odpowiedzialny za niemieckie mordy w czasie Powstania Warszawskiego i systematyczne niszczenie stolicy po zakoñczeniu walk. S¹dzono go w Warszawie i skazano na do¿ywocie. Nz. Paul Otto Geibel (L) na p³ycie lotniska w towarzystwie m.in. wy¿szych funkcjonariuszy policji czechos³owackiej. wb/gr PAP Warsaw, Oct. 23, 1947. A plane carrying Brigadeführer Paul Otto Geibel arrives at the Okecie airport. Ge

Warszawa, 1947-10-23. Przylot samolotu wioz¹cego Brigadeführera Paula Otto Geibla na lotnicko Okêcie. Od marca 1944 r. do koñca okupacji by³  dowódc¹ SS i policji w dystrykcie warszawskim. By³ odpowiedzialny za niemieckie mordy w czasie Powstania Warszawskiego i systematyczne niszczenie stolicy po zakoñczeniu walk. S¹dzono go w Warszawie i skazano na do¿ywocie. Nz. Paul Otto Geibel (L) na p³ycie lotniska w towarzystwie m.in. wy¿szych funkcjonariuszy policji czechos³owackiej. wb/gr  PAP      Warsaw, Oct. 23, 1947. A plane carrying Brigadeführer Paul Otto Geibel arrives at the Okecie airport. Ge Stock Photo
Preview

Image details

Contributor:

PAP / Alamy Stock Photo

Image ID:

2H9EBWH

File size:

26.1 MB (1.8 MB Compressed download)

Releases:

Model - no | Property - noDo I need a release?

Dimensions:

2435 x 3740 px | 20.6 x 31.7 cm | 8.1 x 12.5 inches | 300dpi

Date taken:

23 October 1947

More information:

This image could have imperfections as it’s either historical or reportage.

Warszawa, 1947-10-23. Przylot samolotu wioz¹cego Brigadeführera Paula Otto Geibla na lotnicko Okêcie. Od marca 1944 r. do koñca okupacji by³ dowódc¹ SS i policji w dystrykcie warszawskim. By³ odpowiedzialny za niemieckie mordy w czasie Powstania Warszawskiego i systematyczne niszczenie stolicy po zakoñczeniu walk. S¹dzono go w Warszawie i skazano na do¿ywocie. Nz. Paul Otto Geibel (L) na p³ycie lotniska w towarzystwie m.in. wy¿szych funkcjonariuszy policji czechos³owackiej. wb/gr PAP Warsaw, Oct. 23, 1947. A plane carrying Brigadeführer Paul Otto Geibel arrives at the Okecie airport. Geibel was SS and police commander in Warsaw district, responsible for German murders during Warsaw Uprising and systematical Warsaw destruction after the fights were over. He was tried in Warsaw and got a life sentence. Pictured: Paul Otto Geibel (left) on the apron accompanied by Czechoslovak police officers. wb/gr PAP