Warszawa, 1947-09. Wypadek samochodowy na ul. Marsza³kowskiej. Nz. ludzie pomagaj¹ wydostaæ siê kierowcy uwiêzionemu w przewróconej ciê¿arówce. po/mgs PAP Dok³adny dzieñ wydarzenia nieustalony. Warsaw, Sept. 1947. A car accident on Marszalkowska Street. Pictured: passers-by help a driver of the lorry to get out. po/mgs PAP

Warszawa, 1947-09. Wypadek samochodowy na ul. Marsza³kowskiej. Nz. ludzie pomagaj¹ wydostaæ siê kierowcy uwiêzionemu w przewróconej ciê¿arówce. po/mgs  PAP    Dok³adny dzieñ wydarzenia nieustalony.      Warsaw, Sept. 1947. A car accident on Marszalkowska Street. Pictured: passers-by help a driver of the lorry to get out.  po/mgs  PAP Stock Photo
Preview

Image details

Contributor:

PAP / Alamy Stock Photo

Image ID:

2H9BEWM

File size:

27.2 MB (2.1 MB Compressed download)

Releases:

Model - no | Property - noDo I need a release?

Dimensions:

3840 x 2474 px | 32.5 x 20.9 cm | 12.8 x 8.2 inches | 300dpi

Date taken:

1 September 1947

More information:

This image could have imperfections as it’s either historical or reportage.