Warszawa, 1947-09-28. Stadion Wojskowego Klubu Sportowego Legia. Pierwszy powojenny Wyœcig Kolarski Dooko³a Polski na trasie Kraków–Warszawa (VI Tour de Pologne) zorganizowany przez Spó³dzielnê Wydawnicz¹ Czytelnik. Zakoñczenie ostatniego IV etapu £ódŸ–Warszawa. Nz. jako pierwszy na stadion wje¿d¿a Andrzej Grynkiewicz z £ódzkiego Klubu Sportowego, zwyciêzca tego etapu. bk/ppr PAP Cracow, Sept. 25, 1947. The first after the war Cycling Race around Poland (VI Tour de Pologne) from Cracow to Warsaw. The finish of the last stage Lodz-Warsaw on the stadium of military sports club Legia. Pi

Warszawa, 1947-09-28. Stadion Wojskowego Klubu Sportowego Legia. Pierwszy powojenny Wyœcig Kolarski Dooko³a Polski na trasie Kraków–Warszawa (VI Tour de Pologne) zorganizowany przez Spó³dzielnê Wydawnicz¹ Czytelnik. Zakoñczenie ostatniego IV etapu £ódŸ–Warszawa. Nz. jako pierwszy na stadion wje¿d¿a Andrzej Grynkiewicz z £ódzkiego Klubu Sportowego, zwyciêzca tego etapu.  bk/ppr  PAP       Cracow, Sept. 25,  1947. The first after the war Cycling Race around Poland (VI Tour de Pologne) from Cracow to Warsaw. The finish of the last stage Lodz-Warsaw on the stadium of military sports club Legia. Pi Stock Photo
Preview

Image details

Contributor:

PAP / Alamy Stock Photo

Image ID:

2H9DCMC

File size:

26.6 MB (2.4 MB Compressed download)

Releases:

Model - no | Property - noDo I need a release?

Dimensions:

3840 x 2422 px | 32.5 x 20.5 cm | 12.8 x 8.1 inches | 300dpi

Date taken:

28 September 1947

More information:

This image could have imperfections as it’s either historical or reportage.

Warszawa, 1947-09-28. Stadion Wojskowego Klubu Sportowego Legia. Pierwszy powojenny Wyœcig Kolarski Dooko³a Polski na trasie Kraków–Warszawa (VI Tour de Pologne) zorganizowany przez Spó³dzielnê Wydawnicz¹ Czytelnik. Zakoñczenie ostatniego IV etapu £ódŸ–Warszawa. Nz. jako pierwszy na stadion wje¿d¿a Andrzej Grynkiewicz z £ódzkiego Klubu Sportowego, zwyciêzca tego etapu. bk/ppr PAP Cracow, Sept. 25, 1947. The first after the war Cycling Race around Poland (VI Tour de Pologne) from Cracow to Warsaw. The finish of the last stage Lodz-Warsaw on the stadium of military sports club Legia. Pictured: the winner of the last stage was Andrzej Grynkiewicz from Lodz Sports Club. bk/mgs PAP

Save up to 70% with our image packs

Pre-pay for multiple images and download on demand.

View discounts