Warszawa, 1947-08. Proces króla cygañskiego Rudolfa Kwieka vel Bananero przed S¹dem Rejonowym przy ul. Leszno. Czêœæ rodziny oskar¿y³a go o wspó³pracê z gestapo. S¹d uniewinni³ go. Nz. zeznaje g³ówny œwiadek oskar¿enia Zofia Kwiek. wb/gr PAP Dok³adny dzieñ wydarzenia nieustalony. Warsaw, August 1947. Gipsy king Rudolf "Bananero" Kwiek on trial before a Warsaw district court. Family members accused Kwiek of collaborating with the Gestapo. The court exculpated him. Pictured: Zofia Kwiek testifies as the main witness for the prosecution. wb/gr PAP

Warszawa, 1947-08. Proces króla cygañskiego Rudolfa Kwieka vel Bananero przed S¹dem Rejonowym przy ul. Leszno. Czêœæ rodziny oskar¿y³a go o wspó³pracê z gestapo. S¹d uniewinni³ go. Nz. zeznaje g³ówny œwiadek oskar¿enia Zofia Kwiek. wb/gr  PAP    Dok³adny dzieñ wydarzenia nieustalony.      Warsaw, August 1947. Gipsy king Rudolf "Bananero" Kwiek on trial before a Warsaw district court. Family members accused Kwiek of collaborating with the Gestapo. The court exculpated him. Pictured: Zofia Kwiek testifies as the main witness for the prosecution.  wb/gr  PAP Stock Photo
Preview

Image details

Contributor:

PAP / Alamy Stock Photo

Image ID:

2H95GPK

File size:

27.1 MB (1.5 MB Compressed download)

Releases:

Model - no | Property - noDo I need a release?

Dimensions:

3840 x 2463 px | 32.5 x 20.9 cm | 12.8 x 8.2 inches | 300dpi

Date taken:

1 August 1947

More information:

This image could have imperfections as it’s either historical or reportage.