Warszawa, 1947-08. Nowo wybudowana szko³a podstawowa w Ogrodzie Saskim. Nz. wizyta ekipy Polskiej Kroniki Filmowej, przy stole siedzi¹: sprawozdawca radiowy Tadeusz Pyszkowski, operator kamery W³adys³aw Forbert (P). bb/gr PAP Dok³adny dzieñ wydarzenia nieustalony. Warsaw, Aug. 1947. Newly built primary school in the Saski Garden. Pictured: a visit by a crew of the Polish Film Chronicle. At the table: commentator Tadeusz Pyszkowski, camera-man Wladyslaw Forbert (right). bb/gr PAP

Warszawa, 1947-08. Nowo wybudowana szko³a podstawowa w Ogrodzie Saskim. Nz. wizyta ekipy Polskiej Kroniki Filmowej, przy stole siedzi¹: sprawozdawca radiowy Tadeusz Pyszkowski, operator kamery W³adys³aw Forbert (P). bb/gr  PAP    Dok³adny dzieñ wydarzenia nieustalony.      Warsaw, Aug. 1947. Newly built primary school in the Saski Garden. Pictured: a visit by a crew of the Polish Film Chronicle. At the table: commentator Tadeusz Pyszkowski, camera-man Wladyslaw Forbert (right).  bb/gr  PAP Stock Photo
Preview

Image details

Contributor:

PAP / Alamy Stock Photo

Image ID:

2H96AHM

File size:

27.7 MB (2.1 MB Compressed download)

Releases:

Model - no | Property - noDo I need a release?

Dimensions:

3840 x 2517 px | 32.5 x 21.3 cm | 12.8 x 8.4 inches | 300dpi

Date taken:

1 August 1947

More information:

This image could have imperfections as it’s either historical or reportage.