Warszawa, 1947-08. Ekipa Polskiej Kroniki Filmowej (m.in. operator W³adys³aw Forbert - 3P, asystent operatora Mieczys³aw Wiesio³ek - 1P) krêci film dokumentalny o milicjantce Lodzi, Leokadii Kubanowskiej z Kompanii Ruchu Drogowego, na skrzy¿owaniu ulicy Brackiej z alej¹ Sikorskiego. wb/gr PAP Dok³adny dzieñ wydarzenia nieustalony. Warsaw, Aug. 1947. A team of Polish Newsreel (including cameraman Wladyslaw Forbert - 3rd right, cameraman assistant Mieczyslaw Wiesiolek - 1st right) shoots a documentary film about Lodzia, Leokadia Kubanowska police woman from Road Traffic Company on the i

Warszawa, 1947-08. Ekipa Polskiej Kroniki Filmowej (m.in. operator W³adys³aw Forbert - 3P, asystent operatora Mieczys³aw Wiesio³ek - 1P) krêci film dokumentalny o milicjantce Lodzi, Leokadii Kubanowskiej z Kompanii Ruchu Drogowego, na skrzy¿owaniu ulicy Brackiej z alej¹ Sikorskiego. wb/gr  PAP    Dok³adny dzieñ wydarzenia nieustalony.      Warsaw, Aug. 1947. A team of Polish Newsreel (including cameraman Wladyslaw Forbert - 3rd right, cameraman assistant Mieczyslaw Wiesiolek - 1st right) shoots a documentary film about Lodzia, Leokadia Kubanowska police woman from Road Traffic Company on the i Stock Photo
Preview

Image details

Contributor:

PAP / Alamy Stock Photo

Image ID:

2H965FE

File size:

26.9 MB (1.5 MB Compressed download)

Releases:

Model - no | Property - noDo I need a release?

Dimensions:

3840 x 2448 px | 32.5 x 20.7 cm | 12.8 x 8.2 inches | 300dpi

Date taken:

7 March 2012

More information:

This image could have imperfections as it’s either historical or reportage.

Warszawa, 1947-08. Ekipa Polskiej Kroniki Filmowej (m.in. operator W³adys³aw Forbert - 3P, asystent operatora Mieczys³aw Wiesio³ek - 1P) krêci film dokumentalny o milicjantce Lodzi, Leokadii Kubanowskiej z Kompanii Ruchu Drogowego, na skrzy¿owaniu ulicy Brackiej z alej¹ Sikorskiego. wb/gr PAP Dok³adny dzieñ wydarzenia nieustalony. Warsaw, Aug. 1947. A team of Polish Newsreel (including cameraman Wladyslaw Forbert - 3rd right, cameraman assistant Mieczyslaw Wiesiolek - 1st right) shoots a documentary film about Lodzia, Leokadia Kubanowska police woman from Road Traffic Company on the intersection of Bracka Street and Sikorskiego Avenue. wb/gr PAP

Save up to 70% with our image packs

Pre-pay for multiple images and download on demand.

View discounts