Warszawa, 1947-07-12. Lekkoatletyczne Mistrzostwa Polski mê¿czyzn na stadionie wojskowym klubu sportowego Legia, rozgrywane w dniach 12-13 lipca. Nz. biegacze. bk/gr PAP   Warsaw, July 12, 1947. The Men's National Athletics Championship on the stadium of the Legia military sport club (July 12-13). Pictured: sprinters. bk/gr PAP
RM2H94NH6Warszawa, 1947-07-12. Lekkoatletyczne Mistrzostwa Polski mê¿czyzn na stadionie wojskowym klubu sportowego Legia, rozgrywane w dniach 12-13 lipca. Nz. biegacze. bk/gr PAP Warsaw, July 12, 1947. The Men's National Athletics Championship on the stadium of the Legia military sport club (July 12-13). Pictured: sprinters. bk/gr PAP
Warszawa, 1947-07-12. Lekkoatletyczne Mistrzostwa Polski mê¿czyzn na stadionie wojskowym klubu sportowego Legia, rozgrywane w dniach 12-13 lipca. Nz. bieg. bk/gr PAP   Warsaw, July 12, 1947. The Men's National Athletics Championship on the stadium of the Legia military sport club (July 12-13). Pictured: sprinters.  bk/gr PAP
RM2H94NEYWarszawa, 1947-07-12. Lekkoatletyczne Mistrzostwa Polski mê¿czyzn na stadionie wojskowym klubu sportowego Legia, rozgrywane w dniach 12-13 lipca. Nz. bieg. bk/gr PAP Warsaw, July 12, 1947. The Men's National Athletics Championship on the stadium of the Legia military sport club (July 12-13). Pictured: sprinters. bk/gr PAP
Warszawa, 1947-07-12. Lekkoatletyczne Mistrzostwa Polski mê¿czyzn na stadionie wojskowym klubu sportowego Legia, rozgrywane w dniach 12-13 lipca. Nz. rzut m³otem. bk/gr PAP   Warsaw, July 12, 1947. The Men's National Athletics Championship on the stadium of the Legia military sport club (July 12-13). Pictured: the hammer throw. bk/gr PAP
RM2H94NM4Warszawa, 1947-07-12. Lekkoatletyczne Mistrzostwa Polski mê¿czyzn na stadionie wojskowym klubu sportowego Legia, rozgrywane w dniach 12-13 lipca. Nz. rzut m³otem. bk/gr PAP Warsaw, July 12, 1947. The Men's National Athletics Championship on the stadium of the Legia military sport club (July 12-13). Pictured: the hammer throw. bk/gr PAP
Warszawa, 1947-07-12. Lekkoatletyczne Mistrzostwa Polski mê¿czyzn na stadionie wojskowym klubu sportowego Legia, rozgrywane w dniach 12-13 lipca. Nz. pchniêcie kul¹. bk/gr PAP   Warsaw, July 12, 1947. The Men's National Athletics Championship on the stadium of the Legia military sport club (July 12-13). Pictured: the shot put.  bk/gr PAP
RM2H94NBMWarszawa, 1947-07-12. Lekkoatletyczne Mistrzostwa Polski mê¿czyzn na stadionie wojskowym klubu sportowego Legia, rozgrywane w dniach 12-13 lipca. Nz. pchniêcie kul¹. bk/gr PAP Warsaw, July 12, 1947. The Men's National Athletics Championship on the stadium of the Legia military sport club (July 12-13). Pictured: the shot put. bk/gr PAP
Warszawa, 1947-07-12. Lekkoatletyczne Mistrzostwa Polski mê¿czyzn na stadionie wojskowym klubu sportowego Legia, rozgrywane w dniach 12-13 lipca. Nz. pchniêcie kul¹. bk/gr PAP   Warsaw, July 12, 1947. The Men's National Athletics Championship on the stadium of the Legia military sport club (July 12-13). Pictured: the shot put.  bk/gr PAP
RM2H94NBKWarszawa, 1947-07-12. Lekkoatletyczne Mistrzostwa Polski mê¿czyzn na stadionie wojskowym klubu sportowego Legia, rozgrywane w dniach 12-13 lipca. Nz. pchniêcie kul¹. bk/gr PAP Warsaw, July 12, 1947. The Men's National Athletics Championship on the stadium of the Legia military sport club (July 12-13). Pictured: the shot put. bk/gr PAP
Warszawa, 1947-07-12. Lekkoatletyczne Mistrzostwa Polski mê¿czyzn na stadionie wojskowym klubu sportowego Legia, rozgrywane w dniach 12-13 lipca. Nz. skok wzwy¿. bk/gr PAP   Warsaw, July 12, 1947. The Men's National Athletics Championship on the stadium of the Legia military sport club (July 12-13). Pictured: the high jump. bk/gr PAP
RM2H94NYEWarszawa, 1947-07-12. Lekkoatletyczne Mistrzostwa Polski mê¿czyzn na stadionie wojskowym klubu sportowego Legia, rozgrywane w dniach 12-13 lipca. Nz. skok wzwy¿. bk/gr PAP Warsaw, July 12, 1947. The Men's National Athletics Championship on the stadium of the Legia military sport club (July 12-13). Pictured: the high jump. bk/gr PAP
Warszawa, 1947-07-12. Lekkoatletyczne Mistrzostwa Polski mê¿czyzn na stadionie wojskowym klubu sportowego Legia, rozgrywane w dniach 12-13 lipca. Nz. publicznoœæ na trybunie. bk/gr PAP   Warsaw, July 12, 1947. The Men's National Athletics Championship on the stadium of the Legia military sport club (July 12-13). Pictured: the tribunes. bk/gr PAP
RM2H94P8MWarszawa, 1947-07-12. Lekkoatletyczne Mistrzostwa Polski mê¿czyzn na stadionie wojskowym klubu sportowego Legia, rozgrywane w dniach 12-13 lipca. Nz. publicznoœæ na trybunie. bk/gr PAP Warsaw, July 12, 1947. The Men's National Athletics Championship on the stadium of the Legia military sport club (July 12-13). Pictured: the tribunes. bk/gr PAP
Warszawa, 1947-07-12. Lekkoatletyczne Mistrzostwa Polski mê¿czyzn na stadionie wojskowym klubu sportowego Legia, rozgrywane w dniach 12-13 lipca. Nz. pchniêcie kul¹. bk/gr PAP   Warsaw, July 12, 1947. The Men's National Athletics Championship on the stadium of the Legia military sport club (July 12-13). Pictured: the shot put.  bk/gr PAP
RM2H94NBRWarszawa, 1947-07-12. Lekkoatletyczne Mistrzostwa Polski mê¿czyzn na stadionie wojskowym klubu sportowego Legia, rozgrywane w dniach 12-13 lipca. Nz. pchniêcie kul¹. bk/gr PAP Warsaw, July 12, 1947. The Men's National Athletics Championship on the stadium of the Legia military sport club (July 12-13). Pictured: the shot put. bk/gr PAP
Warszawa, 1947-07-12. Lekkoatletyczne Mistrzostwa Polski mê¿czyzn na stadionie wojskowym klubu sportowego Legia, rozgrywane w dniach 12-13 lipca. Nz. rzut m³otem. bk/gr PAP   Warsaw, July 12, 1947. The Men's National Athletics Championship on the stadium of the Legia military sport club (July 12-13). Pictured: the hammer throw. bk/gr PAP
RM2H94NMCWarszawa, 1947-07-12. Lekkoatletyczne Mistrzostwa Polski mê¿czyzn na stadionie wojskowym klubu sportowego Legia, rozgrywane w dniach 12-13 lipca. Nz. rzut m³otem. bk/gr PAP Warsaw, July 12, 1947. The Men's National Athletics Championship on the stadium of the Legia military sport club (July 12-13). Pictured: the hammer throw. bk/gr PAP
Warszawa, 1947-07-12. Lekkoatletyczne Mistrzostwa Polski mê¿czyzn na stadionie wojskowym klubu sportowego Legia, rozgrywane w dniach 12-13 lipca. Nz. pchniêcie kul¹. bk/gr PAP   Warsaw, July 12, 1947. The Men's National Athletics Championship on the stadium of the Legia military sport club (July 12-13). Pictured: the shot put.  bk/gr PAP
RM2H94NA1Warszawa, 1947-07-12. Lekkoatletyczne Mistrzostwa Polski mê¿czyzn na stadionie wojskowym klubu sportowego Legia, rozgrywane w dniach 12-13 lipca. Nz. pchniêcie kul¹. bk/gr PAP Warsaw, July 12, 1947. The Men's National Athletics Championship on the stadium of the Legia military sport club (July 12-13). Pictured: the shot put. bk/gr PAP
Warszawa, 1947-07-12. Lekkoatletyczne Mistrzostwa Polski mê¿czyzn na stadionie wojskowym klubu sportowego Legia, rozgrywane w dniach 12-13 lipca. Nz. rzut m³otem. bk/gr PAP   Warsaw, July 12, 1947. The Men's National Athletics Championship on the stadium of the Legia military sport club (July 12-13). Pictured: the hammer throw. bk/gr PAP
RM2H94NNAWarszawa, 1947-07-12. Lekkoatletyczne Mistrzostwa Polski mê¿czyzn na stadionie wojskowym klubu sportowego Legia, rozgrywane w dniach 12-13 lipca. Nz. rzut m³otem. bk/gr PAP Warsaw, July 12, 1947. The Men's National Athletics Championship on the stadium of the Legia military sport club (July 12-13). Pictured: the hammer throw. bk/gr PAP
Warszawa, 1947-07-12. Lekkoatletyczne Mistrzostwa Polski mê¿czyzn na stadionie wojskowym klubu sportowego Legia, rozgrywane w dniach 12-13 lipca. Nz. biegacz. bk/gr PAP   Warsaw, July 12, 1947. The Men's National Athletics Championship on the stadium of the Legia military sport club (July 12-13). Pictured: a sprinter.  bk/gr PAP
RM2H94NBJWarszawa, 1947-07-12. Lekkoatletyczne Mistrzostwa Polski mê¿czyzn na stadionie wojskowym klubu sportowego Legia, rozgrywane w dniach 12-13 lipca. Nz. biegacz. bk/gr PAP Warsaw, July 12, 1947. The Men's National Athletics Championship on the stadium of the Legia military sport club (July 12-13). Pictured: a sprinter. bk/gr PAP
Warszawa, 1947-07-12. Lekkoatletyczne Mistrzostwa Polski mê¿czyzn na stadionie wojskowym klubu sportowego Legia, rozgrywane w dniach 12-13 lipca. Nz. rzut m³otem. bk/gr PAP   Warsaw, July 12, 1947. The Men's National Athletics Championship on the stadium of the Legia military sport club (July 12-13). Pictured: the hammer throw. bk/gr PAP
RM2H94NMBWarszawa, 1947-07-12. Lekkoatletyczne Mistrzostwa Polski mê¿czyzn na stadionie wojskowym klubu sportowego Legia, rozgrywane w dniach 12-13 lipca. Nz. rzut m³otem. bk/gr PAP Warsaw, July 12, 1947. The Men's National Athletics Championship on the stadium of the Legia military sport club (July 12-13). Pictured: the hammer throw. bk/gr PAP