Warszawa, 1947-06-15. Mecz pi³ki no¿nej Klubu Sportowego Polonia z Wis³¹ Kraków na stadionie Legii przy ul. £azienkowskiej. Nz. akcja podbramkowa. ps/gr PAP   Warsaw, June 15, 1947. A soccer match between Polonia sport club and Wisla Cracow at the Legia stadium on Lazienkowska Street. Pictured: action near the goal. ps/gr PAP
RM2H93N4HWarszawa, 1947-06-15. Mecz pi³ki no¿nej Klubu Sportowego Polonia z Wis³¹ Kraków na stadionie Legii przy ul. £azienkowskiej. Nz. akcja podbramkowa. ps/gr PAP Warsaw, June 15, 1947. A soccer match between Polonia sport club and Wisla Cracow at the Legia stadium on Lazienkowska Street. Pictured: action near the goal. ps/gr PAP
Warszawa, 1947-06-15. Mecz pi³ki no¿nej Klubu Sportowego Polonia z Wis³¹ Kraków na stadionie Legii przy ul. £azienkowskiej. Nz. obrona bramki. ps/gr PAP   Warsaw, June 15, 1947. A soccer match between Polonia sport club and Wisla Cracow at the Legia stadium on Lazienkowska Street. Pictured: defending the goal. ps/gr PAP
RM2H93MR1Warszawa, 1947-06-15. Mecz pi³ki no¿nej Klubu Sportowego Polonia z Wis³¹ Kraków na stadionie Legii przy ul. £azienkowskiej. Nz. obrona bramki. ps/gr PAP Warsaw, June 15, 1947. A soccer match between Polonia sport club and Wisla Cracow at the Legia stadium on Lazienkowska Street. Pictured: defending the goal. ps/gr PAP
Warszawa, 1947-06-15. Mecz pi³ki no¿nej Klubu Sportowego Polonia z Wis³¹ Kraków na stadionie Legii przy ul. £azienkowskiej. Nz. akcja podbramkowa. ps/gr PAP   Warsaw, June 15, 1947. A soccer match between Polonia sport club and Wisla Cracow at the Legia stadium on Lazienkowska Street. Pictured: defending the goal. ps/gr PAP
RM2H93MR0Warszawa, 1947-06-15. Mecz pi³ki no¿nej Klubu Sportowego Polonia z Wis³¹ Kraków na stadionie Legii przy ul. £azienkowskiej. Nz. akcja podbramkowa. ps/gr PAP Warsaw, June 15, 1947. A soccer match between Polonia sport club and Wisla Cracow at the Legia stadium on Lazienkowska Street. Pictured: defending the goal. ps/gr PAP
Warszawa, 1947-06-15. Mecz pi³ki no¿nej Klubu Sportowego Polonia z Wis³¹ Kraków na stadionie Legii przy ul. £azienkowskiej. Nz. walka o pi³kê w œrodku boiska. ps/gr PAP   Warsaw, June 15, 1947. A soccer match between Polonia sport club and Wisla Cracow at the Legia stadium on Lazienkowska Street. Pictured: the match. ps/gr PAP
RM2H93N3PWarszawa, 1947-06-15. Mecz pi³ki no¿nej Klubu Sportowego Polonia z Wis³¹ Kraków na stadionie Legii przy ul. £azienkowskiej. Nz. walka o pi³kê w œrodku boiska. ps/gr PAP Warsaw, June 15, 1947. A soccer match between Polonia sport club and Wisla Cracow at the Legia stadium on Lazienkowska Street. Pictured: the match. ps/gr PAP
Warszawa, 1947-06-15. Mecz pi³ki no¿nej Klubu Sportowego Polonia z Wis³¹ Kraków na stadionie Legii przy ul. £azienkowskiej. Nz. dru¿yna Polonii przed meczem. ps/gr PAP   Warsaw, June 15, 1947. A soccer match between Polonia sport club and Wisla Cracow at the Legia stadium on Lazienkowska Street. Pictured: Polionia team before the mach.  ps/gr PAP
RM2H93N3RWarszawa, 1947-06-15. Mecz pi³ki no¿nej Klubu Sportowego Polonia z Wis³¹ Kraków na stadionie Legii przy ul. £azienkowskiej. Nz. dru¿yna Polonii przed meczem. ps/gr PAP Warsaw, June 15, 1947. A soccer match between Polonia sport club and Wisla Cracow at the Legia stadium on Lazienkowska Street. Pictured: Polionia team before the mach. ps/gr PAP
Warszawa, 1947-06-15. Mecz pi³ki no¿nej Klubu Sportowego Polonia z Wis³¹ Kraków na stadionie Legii przy ul. £azienkowskiej. Nz. kapitanowie obu dru¿yn z kwiatami. ps/gr PAP   Warsaw, June 15, 1947. A soccer match between Polonia sport club and Wisla Cracow at the Legia stadium on Lazienkowska Street. Pictured: both teams' captains with flowers.  ps/gr PAP
RM2H93N3TWarszawa, 1947-06-15. Mecz pi³ki no¿nej Klubu Sportowego Polonia z Wis³¹ Kraków na stadionie Legii przy ul. £azienkowskiej. Nz. kapitanowie obu dru¿yn z kwiatami. ps/gr PAP Warsaw, June 15, 1947. A soccer match between Polonia sport club and Wisla Cracow at the Legia stadium on Lazienkowska Street. Pictured: both teams' captains with flowers. ps/gr PAP
Warszawa, 1947-06-15. Mecz pi³ki no¿nej Klubu Sportowego Polonia z Wis³¹ Kraków na stadionie Legii przy ul. £azienkowskiej. Nz. walka o pi³kê w polu karnym. ps/gr PAP   Warsaw, June 15, 1947. A soccer match between Polonia sport club and Wisla Cracow at the Legia stadium on Lazienkowska Street. Pictured: the ball at the penalty area.  ps/gr PAP
RM2H93NDYWarszawa, 1947-06-15. Mecz pi³ki no¿nej Klubu Sportowego Polonia z Wis³¹ Kraków na stadionie Legii przy ul. £azienkowskiej. Nz. walka o pi³kê w polu karnym. ps/gr PAP Warsaw, June 15, 1947. A soccer match between Polonia sport club and Wisla Cracow at the Legia stadium on Lazienkowska Street. Pictured: the ball at the penalty area. ps/gr PAP
Warszawa, 1947-06-15. Mecz pi³ki no¿nej Klubu Sportowego Polonia z Wis³¹ Kraków na stadionie Legii przy ul. £azienkowskiej. Nz. akcja przed polem karnym. ps/gr PAP   Warsaw, June 15, 1947. A soccer match between Polonia sport club and Wisla Cracow at the Legia stadium on Lazienkowska Street. Pictured: an action in front of the penalty area.  ps/gr PAP
RM2H93N4CWarszawa, 1947-06-15. Mecz pi³ki no¿nej Klubu Sportowego Polonia z Wis³¹ Kraków na stadionie Legii przy ul. £azienkowskiej. Nz. akcja przed polem karnym. ps/gr PAP Warsaw, June 15, 1947. A soccer match between Polonia sport club and Wisla Cracow at the Legia stadium on Lazienkowska Street. Pictured: an action in front of the penalty area. ps/gr PAP
Warszawa, 1947-06-15. Mecz pi³ki no¿nej pomiêdzy zespo³em Polskiego Radia i warszawskich artystów na stadionie Legii przy ul. £azienkowskiej. Dochód przeznaczono na schronisko artystów-weteranów i sieroty po poleg³ych aktorach. ps/gr PAP   Warsaw, June 15, 1947. Football match between Polish Radio team and Warsaw's artists team on the Legia stadium at the Lazienkowska street. The income was destinated for the artists-veterans hostel and orphans of fallen artists.  ps/gr PAP
RM2H93MYXWarszawa, 1947-06-15. Mecz pi³ki no¿nej pomiêdzy zespo³em Polskiego Radia i warszawskich artystów na stadionie Legii przy ul. £azienkowskiej. Dochód przeznaczono na schronisko artystów-weteranów i sieroty po poleg³ych aktorach. ps/gr PAP Warsaw, June 15, 1947. Football match between Polish Radio team and Warsaw's artists team on the Legia stadium at the Lazienkowska street. The income was destinated for the artists-veterans hostel and orphans of fallen artists. ps/gr PAP
Warszawa, 1947-06-15. Mecz pi³ki no¿nej pomiêdzy zespo³em Polskiego Radia i warszawskich artystów na stadionie Legii przy ul. £azienkowskiej. Dochód przeznaczono na schronisko artystów-weteranów i sieroty po poleg³ych aktorach. ps/gr PAP   Warsaw, June 15, 1947. Football match between Polish Radio team and Warsaw's artists team on the Legia stadium at the Lazienkowska street. The income was destinated for the artists-veterans hostel and orphans of fallen artists.  ps/gr PAP
RM2H93N0WWarszawa, 1947-06-15. Mecz pi³ki no¿nej pomiêdzy zespo³em Polskiego Radia i warszawskich artystów na stadionie Legii przy ul. £azienkowskiej. Dochód przeznaczono na schronisko artystów-weteranów i sieroty po poleg³ych aktorach. ps/gr PAP Warsaw, June 15, 1947. Football match between Polish Radio team and Warsaw's artists team on the Legia stadium at the Lazienkowska street. The income was destinated for the artists-veterans hostel and orphans of fallen artists. ps/gr PAP
Warszawa, 1947-06-15. Mecz pi³ki no¿nej pomiêdzy zespo³em Polskiego Radia i warszawskich artystów na stadionie Legii przy ul. £azienkowskiej. Dochód przeznaczono na schronisko artystów-weteranów i sieroty po poleg³ych aktorach. ps/gr PAP   Warsaw, June 15, 1947. Football match between Polish Radio team and Warsaw's artists team on the Legia stadium at the Lazienkowska street. The income was destinated for the artists-veterans hostel and orphans of fallen artists. ps/gr PAP
RM2H93N2AWarszawa, 1947-06-15. Mecz pi³ki no¿nej pomiêdzy zespo³em Polskiego Radia i warszawskich artystów na stadionie Legii przy ul. £azienkowskiej. Dochód przeznaczono na schronisko artystów-weteranów i sieroty po poleg³ych aktorach. ps/gr PAP Warsaw, June 15, 1947. Football match between Polish Radio team and Warsaw's artists team on the Legia stadium at the Lazienkowska street. The income was destinated for the artists-veterans hostel and orphans of fallen artists. ps/gr PAP
Warszawa, 1947-06-15. Mecz pi³ki no¿nej pomiêdzy zespo³em Polskiego Radia i warszawskich artystów na stadionie Legii przy ul. £azienkowskiej. Dochód przeznaczono na schronisko artystów-weteranów i sieroty po poleg³ych aktorach. ps/gr PAP   Warsaw, June 15, 1947. A soccer match between the team of Polish Radio and Warsaw artists at Legia stadium on Lazienkowska Street. The fund-raiser action - money are assigned for artists-veterans and orphaned artists children.  ps/gr PAP
RM2H93NCPWarszawa, 1947-06-15. Mecz pi³ki no¿nej pomiêdzy zespo³em Polskiego Radia i warszawskich artystów na stadionie Legii przy ul. £azienkowskiej. Dochód przeznaczono na schronisko artystów-weteranów i sieroty po poleg³ych aktorach. ps/gr PAP Warsaw, June 15, 1947. A soccer match between the team of Polish Radio and Warsaw artists at Legia stadium on Lazienkowska Street. The fund-raiser action - money are assigned for artists-veterans and orphaned artists children. ps/gr PAP
Warszawa, 1947-06-15. Mecz pi³ki no¿nej pomiêdzy zespo³em Polskiego Radia i warszawskich artystów na stadionie Legii przy ul. £azienkowskiej. Dochód przeznaczono na schronisko artystów-weteranów i sieroty po poleg³ych aktorach. Nz. zawodnicy walcz¹ o pi³kê. ps/gr PAP   Warsaw, June 15, 1947. Football match between Polish Radio team and Warsaw's artists team on the Legia stadium at the Lazienkowska street. The income was destinated for the artists-veterans hostel and orphans of fallen artists. Pictured: the match. ps/gr PAP
RM2H93MX5Warszawa, 1947-06-15. Mecz pi³ki no¿nej pomiêdzy zespo³em Polskiego Radia i warszawskich artystów na stadionie Legii przy ul. £azienkowskiej. Dochód przeznaczono na schronisko artystów-weteranów i sieroty po poleg³ych aktorach. Nz. zawodnicy walcz¹ o pi³kê. ps/gr PAP Warsaw, June 15, 1947. Football match between Polish Radio team and Warsaw's artists team on the Legia stadium at the Lazienkowska street. The income was destinated for the artists-veterans hostel and orphans of fallen artists. Pictured: the match. ps/gr PAP