Warszawa, 1947-06-15. Mecz pi³ki no¿nej pomiêdzy zespo³em Polskiego Radia i warszawskich artystów na stadionie Legii przy ul. £azienkowskiej. Dochód przeznaczono na schronisko artystów-weteranów i sieroty po poleg³ych aktorach. Nz. dru¿yna artystów i sêdziowie boczni: Krystyna Królikiewicz i Karolina Lubieñska przed meczem. ps/gr PAP Warsaw, June 15, 1947. A soccer match between the team of Polish Radio and Warsaw artists at Legia stadium on Lazienkowska Street. The fund-raiser action - money are assigned for artists-veterans and orphaned artists children. Pictureed: side refeees Krystyn

Warszawa, 1947-06-15. Mecz pi³ki no¿nej pomiêdzy zespo³em Polskiego Radia i warszawskich artystów na stadionie Legii przy ul. £azienkowskiej. Dochód przeznaczono na schronisko artystów-weteranów i sieroty po poleg³ych aktorach. Nz. dru¿yna artystów i sêdziowie boczni: Krystyna Królikiewicz i Karolina Lubieñska przed meczem. ps/gr  PAP      Warsaw, June 15, 1947. A soccer match between the team of Polish Radio and Warsaw artists at Legia stadium on Lazienkowska Street. The fund-raiser action - money are assigned for artists-veterans and orphaned artists children. Pictureed: side refeees Krystyn Stock Photo
Preview

Image details

Contributor:

PAP / Alamy Stock Photo

Image ID:

2H93N94

File size:

27.4 MB (2.1 MB Compressed download)

Releases:

Model - no | Property - noDo I need a release?

Dimensions:

3840 x 2490 px | 32.5 x 21.1 cm | 12.8 x 8.3 inches | 300dpi

Date taken:

15 June 1947

More information:

This image could have imperfections as it’s either historical or reportage.

Warszawa, 1947-06-15. Mecz pi³ki no¿nej pomiêdzy zespo³em Polskiego Radia i warszawskich artystów na stadionie Legii przy ul. £azienkowskiej. Dochód przeznaczono na schronisko artystów-weteranów i sieroty po poleg³ych aktorach. Nz. dru¿yna artystów i sêdziowie boczni: Krystyna Królikiewicz i Karolina Lubieñska przed meczem. ps/gr PAP Warsaw, June 15, 1947. A soccer match between the team of Polish Radio and Warsaw artists at Legia stadium on Lazienkowska Street. The fund-raiser action - money are assigned for artists-veterans and orphaned artists children. Pictureed: side refeees Krystyna Krolikiewicz and Karoliny Lubienskiej before the match. ps/gr PAP