Warszawa, 1947-05. Pracownik Polskiego Radia Tadeusz Pyszkowski przy nagrywaniu audycji w Ogrodzie Saskim, w g³êbi wodozbiór. bb/gr PAP  Dok³adny dzieñ wydarzenia nieustalony.   Warsaw, May 1947. A Polish Radio employee Tadeusz Pyszkowski (with a mike) recording a programme in the Saski Garden. In the background the ground water reservoir.  bb/gr PAP
RM2H925G7Warszawa, 1947-05. Pracownik Polskiego Radia Tadeusz Pyszkowski przy nagrywaniu audycji w Ogrodzie Saskim, w g³êbi wodozbiór. bb/gr PAP Dok³adny dzieñ wydarzenia nieustalony. Warsaw, May 1947. A Polish Radio employee Tadeusz Pyszkowski (with a mike) recording a programme in the Saski Garden. In the background the ground water reservoir. bb/gr PAP
Warszawa, 1947-05. Pracownik Polskiego Radia Tadeusz Pyszkowski (z mikrofonem) przy nagrywaniu w Ogrodzie Saskim audycji z udzia³em operatora Przedsiêbiorstwa Pañstwowego Film Polski W³adys³awa Forberta. bb/gr PAP  Dok³adny dzieñ wydarzenia nieustalony.   Warsaw, May 1947. A Polish Radio employee Tadeusz Pyszkowski (with a mike) recording a programme with the participation of Film Polski cameraman Wladyslaw Forbert (second from left) in the Saski Garden. bb/gr PAP
RM2H925GBWarszawa, 1947-05. Pracownik Polskiego Radia Tadeusz Pyszkowski (z mikrofonem) przy nagrywaniu w Ogrodzie Saskim audycji z udzia³em operatora Przedsiêbiorstwa Pañstwowego Film Polski W³adys³awa Forberta. bb/gr PAP Dok³adny dzieñ wydarzenia nieustalony. Warsaw, May 1947. A Polish Radio employee Tadeusz Pyszkowski (with a mike) recording a programme with the participation of Film Polski cameraman Wladyslaw Forbert (second from left) in the Saski Garden. bb/gr PAP
Warszawa, 1947-05. Pracownik Polskiego Radia Tadeusz Pyszkowski (z mikrofonem) przy nagrywaniu w Ogrodzie Saskim audycji z udzia³em operatora Przedsiêbiorstwa Pañstwowego Film Polski W³adys³awa Forberta (2L). bb/gr PAP  Dok³adny dzieñ wydarzenia nieustalony.   Warsaw, May 1947. A Polish Radio employee Tadeusz Pyszkowski (with a mike) recording a programme with the participation of Film Polski cameraman Wladyslaw Forbert (second from left) in the Saski Garden. bb/gr PAP
RM2H925GGWarszawa, 1947-05. Pracownik Polskiego Radia Tadeusz Pyszkowski (z mikrofonem) przy nagrywaniu w Ogrodzie Saskim audycji z udzia³em operatora Przedsiêbiorstwa Pañstwowego Film Polski W³adys³awa Forberta (2L). bb/gr PAP Dok³adny dzieñ wydarzenia nieustalony. Warsaw, May 1947. A Polish Radio employee Tadeusz Pyszkowski (with a mike) recording a programme with the participation of Film Polski cameraman Wladyslaw Forbert (second from left) in the Saski Garden. bb/gr PAP
Warszawa, 1947-05. Pracownik Polskiego Radia Tadeusz Pyszkowski (z mikrofonem) przy nagrywaniu w Ogrodzie Saskim audycji z udzia³em operatora Przedsiêbiorstwa Pañstwowego Film Polski W³adys³awa Forberta (L). bb/gr PAP  Dok³adny dzieñ wydarzenia nieustalony.   Warsaw, May 1947. A Polish Radio employee Tadeusz Pyszkowski (with a mike) recording a programme with the participation of Film Polski cameraman Wladyslaw Forbert (from left) in the Saski Garden. bb/gr PAP
RM2H91G6BWarszawa, 1947-05. Pracownik Polskiego Radia Tadeusz Pyszkowski (z mikrofonem) przy nagrywaniu w Ogrodzie Saskim audycji z udzia³em operatora Przedsiêbiorstwa Pañstwowego Film Polski W³adys³awa Forberta (L). bb/gr PAP Dok³adny dzieñ wydarzenia nieustalony. Warsaw, May 1947. A Polish Radio employee Tadeusz Pyszkowski (with a mike) recording a programme with the participation of Film Polski cameraman Wladyslaw Forbert (from left) in the Saski Garden. bb/gr PAP
Warszawa, 1947-05. Pracownik Polskiego Radia Tadeusz Pyszkowski (z mikrofonem) przy nagrywaniu w Ogrodzie Saskim audycji z udzia³em operatora Przedsiêbiorstwa Pañstwowego Film Polski W³adys³awa Forberta (L). W g³êbi wodozbiór. bb/gr PAP  Dok³adny dzieñ wydarzenia nieustalony.   Warsaw, May 1947. A Polish Radio employee Tadeusz Pyszkowski (with a mike) recording a programme with the participation of a Film Polski cameraman Wladyslaw Forbert (from left) in the Saski Garden. bb/gr PAP
RM2H91G31Warszawa, 1947-05. Pracownik Polskiego Radia Tadeusz Pyszkowski (z mikrofonem) przy nagrywaniu w Ogrodzie Saskim audycji z udzia³em operatora Przedsiêbiorstwa Pañstwowego Film Polski W³adys³awa Forberta (L). W g³êbi wodozbiór. bb/gr PAP Dok³adny dzieñ wydarzenia nieustalony. Warsaw, May 1947. A Polish Radio employee Tadeusz Pyszkowski (with a mike) recording a programme with the participation of a Film Polski cameraman Wladyslaw Forbert (from left) in the Saski Garden. bb/gr PAP
Warszawa, 1947-05. Pracownik Polskiego Radia w samochodzie technicznym. bb/gr PAP  Dok³adny dzieñ wydarzenia nieustalony.   Warsaw, May 1947. A Polish Radio employee in the Radio technical assistance car.  bb/gr PAP
RM2H925A7Warszawa, 1947-05. Pracownik Polskiego Radia w samochodzie technicznym. bb/gr PAP Dok³adny dzieñ wydarzenia nieustalony. Warsaw, May 1947. A Polish Radio employee in the Radio technical assistance car. bb/gr PAP
Warszawa, 1947-05. Pracownik Polskiego Radia w samochodzie technicznym. bb/gr PAP  Dok³adny dzieñ wydarzenia nieustalony.   Warsaw, May 1947. A Polish Radio employee in the Radio technical assistance car.  bb/gr PAP
RM2H9254WWarszawa, 1947-05. Pracownik Polskiego Radia w samochodzie technicznym. bb/gr PAP Dok³adny dzieñ wydarzenia nieustalony. Warsaw, May 1947. A Polish Radio employee in the Radio technical assistance car. bb/gr PAP
Warszawa, 1947-05. Pracownik Polskiego Radia w samochodzie technicznym. bb/gr PAP  Dok³adny dzieñ wydarzenia nieustalony.   Warsaw, May 1947. A Polish Radio employee recording a programme at the Radio technical support vehicle.  bb/gr PAP
RM2H9258GWarszawa, 1947-05. Pracownik Polskiego Radia w samochodzie technicznym. bb/gr PAP Dok³adny dzieñ wydarzenia nieustalony. Warsaw, May 1947. A Polish Radio employee recording a programme at the Radio technical support vehicle. bb/gr PAP
Warszawa, 1947-05. Pracownik Polskiego Radia przy nagrywaniu audycji w samochodzie technicznym. bb/gr PAP  Dok³adny dzieñ wydarzenia nieustalony.   Warsaw, May 1947. A Polish Radio employee recording a programme at the Radio technical support vehicle.  bb/gr PAP
RM2H925EYWarszawa, 1947-05. Pracownik Polskiego Radia przy nagrywaniu audycji w samochodzie technicznym. bb/gr PAP Dok³adny dzieñ wydarzenia nieustalony. Warsaw, May 1947. A Polish Radio employee recording a programme at the Radio technical support vehicle. bb/gr PAP
Warszawa, 1947-05. Pracownik Polskiego Radia przy nagrywaniu audycji w samochodzie technicznym. bb/gr PAP  Dok³adny dzieñ wydarzenia nieustalony.   Warsaw, May 1947. A Polish Radio employee recording a programme at the Radio technical support vehicle.  bb/gr PAP
RM2H925EWWarszawa, 1947-05. Pracownik Polskiego Radia przy nagrywaniu audycji w samochodzie technicznym. bb/gr PAP Dok³adny dzieñ wydarzenia nieustalony. Warsaw, May 1947. A Polish Radio employee recording a programme at the Radio technical support vehicle. bb/gr PAP
Warszawa, 1947-05. Pracownik techniczny przy obs³udze samochodu Polskiego Radia. bb/gr PAP  Dok³adny dzieñ wydarzenia nieustalony.   Warsaw, May 1947. A technician servicing a Polish Radio support vehicle.  bb/gr PAP
RM2H92597Warszawa, 1947-05. Pracownik techniczny przy obs³udze samochodu Polskiego Radia. bb/gr PAP Dok³adny dzieñ wydarzenia nieustalony. Warsaw, May 1947. A technician servicing a Polish Radio support vehicle. bb/gr PAP
Warszawa, 1947-05. Dzieci przy samochodzie technicznym Polskiego Radia. bb/gr PAP  Dok³adny dzieñ wydarzenia nieustalony.   Warsaw, May 1947. Children at the Polish Radio technical support vehicle.  bb/gr PAP
RM2H925CPWarszawa, 1947-05. Dzieci przy samochodzie technicznym Polskiego Radia. bb/gr PAP Dok³adny dzieñ wydarzenia nieustalony. Warsaw, May 1947. Children at the Polish Radio technical support vehicle. bb/gr PAP