Warszawa, 1947-05-18. Trójmecz motocyklowy na ¿u¿lu pomiêdzy Uni¹ Poznañ, Klubem Motorowym Grochów i sekcj¹ motocyklow¹ WKS Legia na stadionie Wojskowego Klubu Sportowego Legia. Nz. Stanis³aw Brun, zwyciêzca biegu indywidualnego i jeden z najlepszych motocyklistów polskich. bk/mgs PAP Warsaw, May 18, 1947. Tripple speedway between Unia Poznan, Grochow motorcycle club and the WKS Legia Warszawa motorcycle sport club at the Legia military sport club in Warsaw. Pictured: Stanislaw Brun, the winner of the individual race and one of Poland's best motorcyclists. polskich. bk/mgs PAP

Warszawa, 1947-05-18. Trójmecz motocyklowy na ¿u¿lu pomiêdzy Uni¹ Poznañ, Klubem Motorowym Grochów i sekcj¹ motocyklow¹ WKS Legia na stadionie Wojskowego Klubu Sportowego Legia. Nz. Stanis³aw Brun, zwyciêzca biegu indywidualnego i jeden z najlepszych motocyklistów polskich. bk/mgs  PAP      Warsaw, May 18, 1947. Tripple speedway between Unia Poznan, Grochow motorcycle club and the WKS Legia Warszawa motorcycle sport club at the Legia military sport club in Warsaw. Pictured: Stanislaw Brun, the winner of the individual race and one of Poland's best motorcyclists. polskich.  bk/mgs  PAP Stock Photo
Preview

Image details

Contributor:

PAP / Alamy Stock Photo

Image ID:

2H92TFE

File size:

27.3 MB (1.8 MB Compressed download)

Releases:

Model - no | Property - noDo I need a release?

Dimensions:

2482 x 3840 px | 21 x 32.5 cm | 8.3 x 12.8 inches | 300dpi

Date taken:

18 May 1947

More information:

This image could have imperfections as it’s either historical or reportage.