Warszawa, 1947-05-18. Stadion Wojskowego Klubu Sportowego Legia. Trójmecz motocyklowy na ¿u¿lu pomiêdzy Uni¹ Poznañ, Klubem Motorowym Grochów i sekcj¹ motocyklow¹ WKS Legia. Nz. wrêczanie pucharu zwyciêzkiej dru¿ynie Unia Poznañ. bk/ak PAP Warsaw, May 18, 1947. Legia Military Sports Club stadium. Three-cornered speedway race between Unia Poznan, Grochow Motorcycle Club and motorcycle section of WKS Legia. Pictured: handing cup winning team of Unia Poznan. bk/ak PAP

Warszawa, 1947-05-18. Stadion Wojskowego Klubu Sportowego Legia. Trójmecz motocyklowy na ¿u¿lu pomiêdzy Uni¹ Poznañ, Klubem Motorowym Grochów i sekcj¹ motocyklow¹ WKS Legia. Nz. wrêczanie pucharu zwyciêzkiej dru¿ynie Unia Poznañ. bk/ak  PAP    Warsaw, May 18, 1947. Legia Military Sports Club stadium. Three-cornered speedway race between Unia Poznan, Grochow Motorcycle Club and motorcycle section of WKS Legia. Pictured: handing cup winning team of Unia Poznan.  bk/ak  PAP Stock Photo
Preview

Image details

Contributor:

PAP / Alamy Stock Photo

Image ID:

2H92T6H

File size:

27.4 MB (1.9 MB Compressed download)

Releases:

Model - no | Property - noDo I need a release?

Dimensions:

3840 x 2493 px | 32.5 x 21.1 cm | 12.8 x 8.3 inches | 300dpi

Date taken:

18 May 1947

More information:

This image could have imperfections as it’s either historical or reportage.