Warszawa, 1947-04-27. Jednodniowa wizyta ministra spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii Ernesta Bevina. Nz. rozmowy Bevina (C) z premierem Józefem Cyrankiewiczem (P). kw PAP   Warsaw, April 27, 1947. A one day visit of British Foreign Minister Ernest Bevin. Pictured: Bevin's (center) talking with Poland's Prime Minister Jozef Cyrankiewicz (right). kw PAP
RM2H91FHEWarszawa, 1947-04-27. Jednodniowa wizyta ministra spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii Ernesta Bevina. Nz. rozmowy Bevina (C) z premierem Józefem Cyrankiewiczem (P). kw PAP Warsaw, April 27, 1947. A one day visit of British Foreign Minister Ernest Bevin. Pictured: Bevin's (center) talking with Poland's Prime Minister Jozef Cyrankiewicz (right). kw PAP
Warszawa, 1947-04-27. Jednodniowa wizyta ministra spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii Ernesta Bevina. Nz. rozmowy Bevina (L) z premierem Józefem Cyrankiewiczem (P). kw PAP   Warsaw, April 27, 1947. A one day visit of British Foreign Minister Ernest Bevin. Pictured: Bevin's (left) talking with Poland's Prime Minister Jozef Cyrankiewicz (right). kw PAP
RM2H91FHAWarszawa, 1947-04-27. Jednodniowa wizyta ministra spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii Ernesta Bevina. Nz. rozmowy Bevina (L) z premierem Józefem Cyrankiewiczem (P). kw PAP Warsaw, April 27, 1947. A one day visit of British Foreign Minister Ernest Bevin. Pictured: Bevin's (left) talking with Poland's Prime Minister Jozef Cyrankiewicz (right). kw PAP
Warszawa, 1947-04-27. Jednodniowa wizyta ministra spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii Ernesta Bevina. Nz. rozmowy Bevina (L) z premierem Józefem Cyrankiewiczem (P). kw PAP   Warsaw, April 27, 1947. A one day visit of British Foreign Minister Ernest Bevin. Pictured: Bevin's (left) talking with Poland's Prime Minister Jozef Cyrankiewicz (right). kw PAP
RM2H91FJ2Warszawa, 1947-04-27. Jednodniowa wizyta ministra spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii Ernesta Bevina. Nz. rozmowy Bevina (L) z premierem Józefem Cyrankiewiczem (P). kw PAP Warsaw, April 27, 1947. A one day visit of British Foreign Minister Ernest Bevin. Pictured: Bevin's (left) talking with Poland's Prime Minister Jozef Cyrankiewicz (right). kw PAP
Warszawa, 1947-04-27. Jednodniowa wizyta ministra spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii Ernesta Bevina. Nz. rozmowy Bevina (L) z premierem Józefem Cyrankiewiczem (P). kw PAP   Warsaw, April 27, 1947. A one day visit of British Foreign Minister Ernest Bevin. Pictured: Bevin's (left) talks with Poland's Prime Minister Jozef Cyrankiewicz (right). kw PAP
RM2H91FJ3Warszawa, 1947-04-27. Jednodniowa wizyta ministra spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii Ernesta Bevina. Nz. rozmowy Bevina (L) z premierem Józefem Cyrankiewiczem (P). kw PAP Warsaw, April 27, 1947. A one day visit of British Foreign Minister Ernest Bevin. Pictured: Bevin's (left) talks with Poland's Prime Minister Jozef Cyrankiewicz (right). kw PAP
Warszawa, 1947-04-27. Jednodniowa wizyta ministra spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii Ernesta Bevina. Nz. rozmowy Bevina (L) z premierem Józefem Cyrankiewiczem (P). kw PAP   Warsaw, April 27, 1947. A one day visit of British Foreign Minister Ernest Bevin. Pictured: Bevin's (left) talking with Poland's Prime Minister Jozef Cyrankiewicz (right). kw PAP
RM2H91FJ4Warszawa, 1947-04-27. Jednodniowa wizyta ministra spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii Ernesta Bevina. Nz. rozmowy Bevina (L) z premierem Józefem Cyrankiewiczem (P). kw PAP Warsaw, April 27, 1947. A one day visit of British Foreign Minister Ernest Bevin. Pictured: Bevin's (left) talking with Poland's Prime Minister Jozef Cyrankiewicz (right). kw PAP
Warszawa, 1947-04-27. Jednodniowa wizyta ministra spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii Ernesta Bevina. Nz. wizyta u premiera Józefa Cyrankiewicza. Personel (m.in. sekretarka premiera p. Stpiczyñska) w kuluarach Urzêdu Rady Ministrów. kw PAP   Warsaw, April 27, 1947. A one day visit of British Foreign Minister Ernest Bevin. Pictured: a meeting with Poland's Prime Minister Jozef Cyrankiewicz. Staff (including Cyrankiewicz's secretary Ms Stpiczynska) in back rooms of the Council of Ministers' Office. kw PAP
RM2H91FHBWarszawa, 1947-04-27. Jednodniowa wizyta ministra spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii Ernesta Bevina. Nz. wizyta u premiera Józefa Cyrankiewicza. Personel (m.in. sekretarka premiera p. Stpiczyñska) w kuluarach Urzêdu Rady Ministrów. kw PAP Warsaw, April 27, 1947. A one day visit of British Foreign Minister Ernest Bevin. Pictured: a meeting with Poland's Prime Minister Jozef Cyrankiewicz. Staff (including Cyrankiewicz's secretary Ms Stpiczynska) in back rooms of the Council of Ministers' Office. kw PAP
Warszawa, 1947-04-27. Jednodniowa wizyta ministra spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii Ernesta Bevina. Nz. wizyta u premiera Józefa Cyrankiewicza. Personel (m.in. sekretarka premiera p. Stpiczyñska) w kuluarach Urzêdu Rady Ministrów. kw PAP   Warsaw, April 27, 1947. A one day visit of British Foreign Minister Ernest Bevin. Pictured: a meeting with Poland's Prime Minister Jozef Cyrankiewicz. Staff (on the left Cyrankiewicz's secretary Ms Stpiczynska) in back rooms of the Council of Ministers' Office. kw PAP
RM2H91FH9Warszawa, 1947-04-27. Jednodniowa wizyta ministra spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii Ernesta Bevina. Nz. wizyta u premiera Józefa Cyrankiewicza. Personel (m.in. sekretarka premiera p. Stpiczyñska) w kuluarach Urzêdu Rady Ministrów. kw PAP Warsaw, April 27, 1947. A one day visit of British Foreign Minister Ernest Bevin. Pictured: a meeting with Poland's Prime Minister Jozef Cyrankiewicz. Staff (on the left Cyrankiewicz's secretary Ms Stpiczynska) in back rooms of the Council of Ministers' Office. kw PAP