Warszawa, 1947-02-01. Proces Ludwiga Fischera, b. gubernatora Dystryktu Warszawskiego, przed Najwy¿szym Trybuna³em Narodowym. Nz. zeznaj¹cy jako œwiadek Erich von dem Bach-Zelewski (1899-1972), dowódca Korpsgruppe t³umi¹cej Powstanie Warszawskie w 1944 r. bb/gr PAP/Jerzy Baranowski Warsaw, February 1, 1947. The trial of Ludwig Fischer, former governor of the Warsaw District, before the National Supreme Court. Pictured: Erich von dem Bach-Zelewski (1899-1972), the commander of the German forces which suppressed the Warsaw Uprising in 1944, testifies as a witness. bb/gr PAP/Jerzy Baranow

Warszawa, 1947-02-01. Proces Ludwiga Fischera, b. gubernatora Dystryktu Warszawskiego, przed Najwy¿szym Trybuna³em Narodowym. Nz. zeznaj¹cy jako œwiadek Erich von dem Bach-Zelewski (1899-1972), dowódca Korpsgruppe t³umi¹cej Powstanie Warszawskie w 1944 r. bb/gr  PAP/Jerzy Baranowski      Warsaw, February 1, 1947. The trial of Ludwig Fischer, former governor of the Warsaw District, before the National Supreme Court. Pictured: Erich von dem Bach-Zelewski (1899-1972), the commander of the German forces which suppressed the Warsaw Uprising in 1944, testifies as a witness.  bb/gr  PAP/Jerzy Baranow Stock Photo
Preview

Image details

Contributor:

PAP / Alamy Stock Photo

Image ID:

2H90HJW

File size:

8 MB (256.6 KB Compressed download)

Releases:

Model - no | Property - noDo I need a release?

Dimensions:

1366 x 2048 px | 23.1 x 34.7 cm | 9.1 x 13.7 inches | 150dpi

Date taken:

1 February 1947

More information:

This image could have imperfections as it’s either historical or reportage.

Warszawa, 1947-02-01. Proces Ludwiga Fischera, b. gubernatora Dystryktu Warszawskiego, przed Najwy¿szym Trybuna³em Narodowym. Nz. zeznaj¹cy jako œwiadek Erich von dem Bach-Zelewski (1899-1972), dowódca Korpsgruppe t³umi¹cej Powstanie Warszawskie w 1944 r. bb/gr PAP/Jerzy Baranowski Warsaw, February 1, 1947. The trial of Ludwig Fischer, former governor of the Warsaw District, before the National Supreme Court. Pictured: Erich von dem Bach-Zelewski (1899-1972), the commander of the German forces which suppressed the Warsaw Uprising in 1944, testifies as a witness. bb/gr PAP/Jerzy Baranowski