Warszawa, 1946-12. Sprowadzeni do Polski zbrodniarze wojenni, cz³onkowie administracji niemieckiej w Generalnej Guberni. Pojmani przez aliantów cz³onkowie w³adz okupacyjnych zostali wydani w³adzom polskim i os¹dzeni przez Najwy¿szy Trybuna³ Narodowy (NTN). Proces odby³ siê w Warszawie w dniach 17 grudnia 1946-24 lutego 1947. Nz. szef policji kryminalnej w okupowanej Warszawie, Joseph Meissinger (Josef Meisinger), w celi wiêzienia mokotowskiego. po/ms PAP/Jerzy Baranowski Warsaw, Feb. 1947. War criminals, members of the General Gouvernement's German administration captured by the Allies.

Warszawa, 1946-12. Sprowadzeni do Polski zbrodniarze wojenni, cz³onkowie administracji niemieckiej w Generalnej Guberni. Pojmani przez aliantów cz³onkowie w³adz okupacyjnych zostali wydani w³adzom polskim i os¹dzeni przez Najwy¿szy Trybuna³ Narodowy (NTN). Proces odby³ siê w Warszawie w dniach 17 grudnia 1946-24 lutego 1947. Nz. szef policji kryminalnej w okupowanej Warszawie, Joseph Meissinger (Josef Meisinger), w celi wiêzienia mokotowskiego. po/ms  PAP/Jerzy Baranowski      Warsaw, Feb. 1947. War criminals, members of the General Gouvernement's German administration captured by the Allies. Stock Photo
Preview

Image details

Contributor:

PAP / Alamy Stock Photo

Image ID:

2H8YX9J

File size:

7.9 MB (366.6 KB Compressed download)

Releases:

Model - no | Property - noDo I need a release?

Dimensions:

1344 x 2048 px | 22.8 x 34.7 cm | 9 x 13.7 inches | 150dpi

Date taken:

1 December 1946

More information:

This image could have imperfections as it’s either historical or reportage.

Warszawa, 1946-12. Sprowadzeni do Polski zbrodniarze wojenni, cz³onkowie administracji niemieckiej w Generalnej Guberni. Pojmani przez aliantów cz³onkowie w³adz okupacyjnych zostali wydani w³adzom polskim i os¹dzeni przez Najwy¿szy Trybuna³ Narodowy (NTN). Proces odby³ siê w Warszawie w dniach 17 grudnia 1946-24 lutego 1947. Nz. szef policji kryminalnej w okupowanej Warszawie, Joseph Meissinger (Josef Meisinger), w celi wiêzienia mokotowskiego. po/ms PAP/Jerzy Baranowski Warsaw, Feb. 1947. War criminals, members of the General Gouvernement's German administration captured by the Allies. Conveyed to the Polish authorities were judged by the Supreme National Court (NTN). The trial was held in Warsaw between December 17, 1946 and February 24, 1947. Pictured: criminal police head in the occupied Warsaw Joseph Meissinger seen at the cell of the prison in Mokotow. po/ms PAP/Jerzy Baranowski