Warszawa, 1946-12. Sprowadzeni do Polski zbrodniarze wojenni, cz³onkowie administracji niemieckiej w Generalnej Guberni. Pojmani przez aliantów cz³onkowie w³adz okupacyjnych zostali wydani w³adzom polskim i os¹dzeni przez Najwy¿szy Trybuna³ Narodowy (NTN). Proces odby³ siê w Warszawie w dniach 17 grudnia 1946-24 lutego 1947. Nz. gubernator okrêgu warszawskiego w okresie okupacji, Ludwig Fischer, w celi wiêzienia mokotowskiego. po/ms PAP/Jerzy Baranowski Warsaw, Feb. 1947. War criminals, members of the General Gouvernement's German administration captured by the Allies. Conveyed to the Po

Warszawa, 1946-12. Sprowadzeni do Polski zbrodniarze wojenni, cz³onkowie administracji niemieckiej w Generalnej Guberni. Pojmani przez aliantów cz³onkowie w³adz okupacyjnych zostali wydani w³adzom polskim i os¹dzeni przez Najwy¿szy Trybuna³ Narodowy (NTN). Proces odby³ siê w Warszawie w dniach 17 grudnia 1946-24 lutego 1947. Nz. gubernator okrêgu warszawskiego w okresie okupacji, Ludwig Fischer, w celi wiêzienia mokotowskiego. po/ms  PAP/Jerzy Baranowski      Warsaw, Feb. 1947. War criminals, members of the General Gouvernement's German administration captured by the Allies. Conveyed to the Po Stock Photo
Preview

Image details

Contributor:

PAP / Alamy Stock Photo

Image ID:

2H8YX9M

File size:

8 MB (426.4 KB Compressed download)

Releases:

Model - no | Property - noDo I need a release?

Dimensions:

1360 x 2048 px | 23 x 34.7 cm | 9.1 x 13.7 inches | 150dpi

Date taken:

1 December 1946

More information:

This image could have imperfections as it’s either historical or reportage.

Warszawa, 1946-12. Sprowadzeni do Polski zbrodniarze wojenni, cz³onkowie administracji niemieckiej w Generalnej Guberni. Pojmani przez aliantów cz³onkowie w³adz okupacyjnych zostali wydani w³adzom polskim i os¹dzeni przez Najwy¿szy Trybuna³ Narodowy (NTN). Proces odby³ siê w Warszawie w dniach 17 grudnia 1946-24 lutego 1947. Nz. gubernator okrêgu warszawskiego w okresie okupacji, Ludwig Fischer, w celi wiêzienia mokotowskiego. po/ms PAP/Jerzy Baranowski Warsaw, Feb. 1947. War criminals, members of the General Gouvernement's German administration captured by the Allies. Conveyed to the Polish authorities were judged by the Supreme National Court (NTN). The trial was held in Warsaw between December 17, 1946 and February 24, 1947. Pictured from left: governor of the Warsaw district under occupation Ludwig Fischer in the cell of the prison in Mokotow. po/ms PAP/Jerzy Baranowski