Warszawa, 1946-12. Choinka dla najbiedniejszych dzieci zorganizowana przez premiera Edwarda Osóbkê-Morawskiego w Sali Kolumnowej Pa³acu Namiestnikowskiego, siedzibie Rady Ministrów przy Krakowskim Przedmieœciu. Dzieci otrzyma³y paczki z prezentami. Z mikrofonem sprawozdawca radiowy redaktor Tadeusz Pyszkowski. rd PAP/Jerzy Baranowski Dok³adny dzieñ wydarzenia nieustalony. Warszaw, Dec. 1946. Christmas party for the poorest children organized by Prime Minister Edward Osobka-Morawski at the Kolumnowa Hall of the Namiestnikowski Palace, the seat of the Council of Ministers on Krakowskie Pr

Warszawa, 1946-12. Choinka dla najbiedniejszych dzieci zorganizowana przez premiera Edwarda Osóbkê-Morawskiego w Sali Kolumnowej Pa³acu Namiestnikowskiego, siedzibie Rady Ministrów przy Krakowskim Przedmieœciu. Dzieci otrzyma³y paczki z prezentami. Z mikrofonem sprawozdawca radiowy redaktor Tadeusz Pyszkowski. rd  PAP/Jerzy Baranowski    Dok³adny dzieñ wydarzenia nieustalony.    Warszaw, Dec. 1946. Christmas party for the poorest children organized by Prime Minister Edward Osobka-Morawski at the Kolumnowa Hall of the Namiestnikowski Palace, the seat of the Council of Ministers on Krakowskie Pr Stock Photo
Preview

Image details

Contributor:

PAP / Alamy Stock Photo

Image ID:

2H8YXDT

File size:

7.7 MB (491.1 KB Compressed download)

Releases:

Model - no | Property - noDo I need a release?

Dimensions:

2048 x 1318 px | 34.7 x 22.3 cm | 13.7 x 8.8 inches | 150dpi

Date taken:

1 December 1946

More information:

This image could have imperfections as it’s either historical or reportage.

Warszawa, 1946-12. Choinka dla najbiedniejszych dzieci zorganizowana przez premiera Edwarda Osóbkê-Morawskiego w Sali Kolumnowej Pa³acu Namiestnikowskiego, siedzibie Rady Ministrów przy Krakowskim Przedmieœciu. Dzieci otrzyma³y paczki z prezentami. Z mikrofonem sprawozdawca radiowy redaktor Tadeusz Pyszkowski. rd PAP/Jerzy Baranowski Dok³adny dzieñ wydarzenia nieustalony. Warszaw, Dec. 1946. Christmas party for the poorest children organized by Prime Minister Edward Osobka-Morawski at the Kolumnowa Hall of the Namiestnikowski Palace, the seat of the Council of Ministers on Krakowskie Przedmiescie Street. Children received parcels with presents. With a microphone radio reporter Tadeusz Pyszkowski. rd PAP/Jerzy Baranowski

Save up to 70% with our image packs

Pre-pay for multiple images and download on demand.

View discounts