Warszawa, 1946-12-23. Proces hrabiostwa Andrzeja i Marii Potockich skazanych na 8 i 6 lat wiêzienia za próbê ucieczki i wywozu z Polski dzie³ sztuki, tocz¹cy siê w Wojskowym S¹dzie Rejonowym przy ulicy Leszno. Nz. zeznaje œwiadek prof. Stanis³aw Lorentz, dyrektor Muzeum Narodowego w Warszawie i szef Naczelnej Dyrekcji Muzeów i Ochrony Zabytków. rd PAP/Jerzy Baranowski Warsaw, Dec. 23, 1946. A lawsuit against count and countess Andrzej and Maria Potocki sentenced to eight and six years in prison for an attempt to flee and take away works of art from Poland. The suit was held at the Milita

Warszawa, 1946-12-23. Proces hrabiostwa Andrzeja i Marii Potockich skazanych na 8 i 6 lat wiêzienia za próbê ucieczki i wywozu z Polski dzie³ sztuki, tocz¹cy siê w Wojskowym S¹dzie Rejonowym przy ulicy Leszno. Nz. zeznaje œwiadek prof. Stanis³aw Lorentz, dyrektor Muzeum Narodowego w Warszawie i szef Naczelnej Dyrekcji Muzeów i Ochrony Zabytków. rd  PAP/Jerzy Baranowski      Warsaw, Dec. 23, 1946. A lawsuit against count and countess Andrzej and Maria Potocki sentenced to eight and six years in prison for an attempt to flee and take away works of art from Poland. The suit was held at the Milita Stock Photo
Preview

Image details

Contributor:

PAP / Alamy Stock Photo

Image ID:

2H8YXT0

File size:

7.7 MB (302.7 KB Compressed download)

Releases:

Model - no | Property - noDo I need a release?

Dimensions:

1311 x 2048 px | 22.2 x 34.7 cm | 8.7 x 13.7 inches | 150dpi

Date taken:

23 December 1946

More information:

This image could have imperfections as it’s either historical or reportage.

Warszawa, 1946-12-23. Proces hrabiostwa Andrzeja i Marii Potockich skazanych na 8 i 6 lat wiêzienia za próbê ucieczki i wywozu z Polski dzie³ sztuki, tocz¹cy siê w Wojskowym S¹dzie Rejonowym przy ulicy Leszno. Nz. zeznaje œwiadek prof. Stanis³aw Lorentz, dyrektor Muzeum Narodowego w Warszawie i szef Naczelnej Dyrekcji Muzeów i Ochrony Zabytków. rd PAP/Jerzy Baranowski Warsaw, Dec. 23, 1946. A lawsuit against count and countess Andrzej and Maria Potocki sentenced to eight and six years in prison for an attempt to flee and take away works of art from Poland. The suit was held at the Military District Court on Leszno Street. Pictured: testifying witness professor Stanislaw Lorentz, director of the National Museum in Warsaw and president of the Chief Management of Museums and Monument Conservation. rd PAP/Jerzy Baranowski